Gårdsservice

“Att hålla en webbshop vid liv är ett ständigt arbete”

Efter en omorganisation hamnade Gårdsservices e-handel på efterkälken. Och för två år sedan bestämde de sig för att ta ett färskt grepp om den. Med stöttning från Nordisk E-handel fick webbshoppen nytt liv och ett år senare inleddes ett samarbete med InnoSearch, som en insats mot ökad lönsamhet. Förväntningarna på resultat var inte höga, men med det första året i backspegeln blickar Gårdsservice tillbaka mot ett lukrativt år - och en ljus framtid.

Gårdsservice är ett säljbolag som erbjuder tjänster och produkter inom bland annat djurvård och rengöring. Målgruppen är mjölkbönder och bakom Gårdsservice finns en grossist. Gårdsservice är med andra ord ansiktet utåt mot slutkund och genom sin webbshop säljer de sina produkter som riktar sig till allt inom lantbruk.

Efter en omorganisation blev Gårdsservices webbshop åsidosatt och ett stort behov av uppdatera och utveckla den infann sig. Anna Atkins, som då var ny i sin roll som marknadsansvarig tog sig an uppdraget.

"Jag hade ingen bakgrund i hur en hemsida fungerade och fick lära mig allt från grunden. Nordisk E-handel var till stor hjälp och visade mig hur allt fungerade. Tillsammans började vi bygga upp hemsidan från början och uppdaterade allt ifrån texter och nyhetsbrev till bilder. Att hålla en webbshop vid liv är ett ständigt arbete, den måste hållas organisk", säger Anna.

Framgång över förväntan

För ett år sedan var Gårdsservice redo att ta nästa kliv. Och det var då InnoSearch kom in i bilden.

InnoSearch, är en webbyrå som dagligen hjälper e-handlare att växa. InnoSearch är experter på Google Ads, sociala medier och SEO-optimering. Och att deras arbete inte bara leder till ökad synlighet utan också ökad lönsamhet, är en av grundpelarna i deras vision som präglar hela deras arbetssätt.

"Vi måste tänka långsiktigt i alla kanaler, även om en kund bara vill prova på. Vi tänker alltid “vad händer om tre månader, eller sex?”. Vi vill inte bara vara ett steg framför, vi vill ha tio stegs försprång. Annonsering är sprinten och då får vi resultat direkt, med SEO tar det lite mer tid att se resultat. Vi lägger tid och energi på rätt ställe och vid rätt tidpunkt", berättar Johanna Hall, SEO manager på InnoSearch.

När Gårdsservice och InnoSearch inledde sitt samarbete gjorde alla det de gör allra bäst. Och tidvis växte sig samarbetet starkare och blev successivt mer lönsamt.

"Vi började stegvis. Stora förändringar gjorde vi med mellanrum vilket kändes otroligt tryggt. Vi började med sökoptimering och idag har vi kommit en bra bit på vägen, vi rankar högre i sökningar och sökoptimeringen ger stor effekt. Efter en tid började vi koppla in Google Ads och jag trodde faktiskt inte att vi skulle se resultat men framgången är över förväntan. Vi lär fortfarande känna köpbeteendet, men vi har kommit en lång bit på vägen", säger Anna.

"Vi har jobbat med att ta bort det som inte fungerar. Tillsammans har vi gått igenom många tusen sökfraser för att få bort det som inte är rätt. Det är en process. Första året är snart till ända och vi har lärt oss mycket om Gårdsservices bransch. De senaste två veckorna har det exploderat", berättar Jonas Edin, Head of Paid Search på InnoSearch.

Från åsidosatt webbshop till konkurrent att räkna med

Samarbetet mellan Gårdsservice och InnoSearch har sannerligen levererat lönsamhet. Men arbetet är inte avslutat utan levande och relevant. Varje månad har Anna, Jonas och Johanna uppföljningsmöten och när det krävs har de enskilda möten, beroende på vad som ska göras.

"Vi ser en naturlig utveckling av våra insatser. Sakta men säkert ökar engagemanget tills vi till slut når en gräns vilket är den korrekta marknaden för Gårdsservice. Vi har fortfarande mer kvar att hämta som kan ge bra lönsamhet", berättar Jonas.

Och att det, hittills, ettåriga samarbetet har varit startpunkt för någonting stort råder det inga tvivel om. Genom partnerskapet har viktiga synergier växt fram och InnoSearch och Gårdsservice lär känna varandras branscher än mer.

"Nu ligger vi hack i häl med våra konkurrenter och vi ser vad det finns för möjligheter. Det hade vi inte klarat utan InnoSearch. Idag går det väldigt bra för Gårdsservice, det senaste året är ett kvitto på att vi gör rätt saker och syns på rätt platser. Jag känner att vi kan nå ännu högre höjder, göra saker våra konkurrenter inte gör eller göra det på ett helt nytt sätt. Lantbrukare är konservativa och deras digitala närvaro ligger inte helt i tiden. Fler och fler kopplar dock upp sig och en ny generation tar plats, och då kan vi möta dem digitalt. Desto mer vi jobbar med detta, desto bättre utgångsläge har vi när allt fler tar steget mot utvecklad digital närvaro", avslutar Anna.

Se fler kundcase