Vad är marketing automation?

Det finns en nästan oändlig mängd marknadsföringsstrategier, och de flesta är nog överens om att det är viktigt ha en genomtänkt marknadsföringsstrategi. En strategi som är på stark frammarsch är automatiserad marknadsföring, eller marketing automation.

 

Hur fungerar marketing automation?

Marketing automation är en marknadsföringsstrategi som beskriver en typ av riktad och automatiserad marknadsföring, utformad utifrån potentiella kunders internet-beteende. Genom analys av insamlade data skapas riktad marknadsföring som upplevs mer personlig.

Marketing automation förekommer bland annat i riktade annonser på sociala medier och hemsidor, sms och e-postutskick. Även sökresultat på sökmotorer kan påverkas utifrån de potentiella kundernas digitala beteendemönster.

Eftersom syftet med marketing automation är att nå ut med rätt information i rätt tid och till en relevant målgrupp, istället för att vara ett konstant reklambrus som sållas bort, är det viktigt att ha en tydlig och genomtänk strategi för hur marknadsföringen skall genomföras.

 

Fördelar:

  • Marknadsföringsavdelningen blir med tid- och resurseffektiv. När grundjobbet är gjort kommer marknadsföringsarbetet flyta på mycket smidigare än förut.
  • Potentiella kunder får relevant information. Eftersom utskick, annonser och liknande kommer vara skräddarsydda utifrån specifika målgrupper minskar risken att innehållet sorteras bort som irrelevant och tjatigt vilket skulle kunna skada relationen mellan kund och företag.
  • Företaget får bättre koll på sin data, eftersom man följer hela leadsprocessen från att kunden kommer in via en specifik kanal fram till genomfört köp.

 

Vad gör en marketing automation specialist?

En marketing automation specialist arbetar med att leda förändringen från traditionell marknadsföring och försäljning, till en automatiserad och datadriven marknadsföring. Man arbetar bland annat med att skapa innehåll anpassat för olika målgrupper, och med plattformar för att skräddarsy kundupplevelser utifrån dataanalyser baserade på exempelvis köp- och sökhistorik, samt webbsidebesök eller interaktioner med exempelvis företagssidor på sociala medier.

Det ligger även inom marketing automation specialistens ansvarsområde att utvärdera automatiserade kampanjers effekt och dra slutsatser inför framtida kampanjer. Även arbetet med att ställa upp en kravbild inför införskaffandet av system och verktyg för marknadsföring, samt att genomföra upphandlingen, är arbetsuppgifter för en marketing automation specialist.

 

PS, Har du slutat växa online?

Säg hej till automation, skalbarhet och användarvänlighet! Läs mer om vår e-handelsplattform.