February 7, 2023
3 min
Nathalie Martineau
Marknadsförare

Nya siffror: E-handelns tillväxt under Q3

Nyligen släppte PostNord sin E-barometer för årets tredje kvartal, detta tillsammans med Svensk Digital Handel och HUI Research. Med ett spänt ekonomiskt läge och en e-handel som fortfarande rider på pandemivågen finns det en hel del intressanta resultat att hämta i E-barometern Q3. I det här inlägget kommer vi sammanfatta de viktigaste punkterna från den senaste upplagan – hur ser kvartalets tillväxt ut för e-handeln?

Jämförelse mellan 2021 och 2022

Den nuvarande ekonomiska situationen har påverkat e-handeln och har resulterat i en minskning på fem procent, jämfört med samma period föregående år där tillväxten för e-handel låg på +11 procent. Enligt rapporten är det dock en uppgång om man jämför med motsvarande siffror för de två tidigare kvartalen. Däremot ska man ta i beaktande att pandemin ledde till en enorm tillväxt, där man nu fortfarande försöker hitta en stabilisering.

E-handelns tillväxt under Q3 2022

I början av året såg vi en minskning i tillväxten på 8 procent, vilket gör att detta kvartalets tapp inte är fullt så dramatiskt. Dessutom beräknas även tillväxten under det fjärde kvartalet öka, något som gör att helårstillväxten troligtvis kommer jämna ut sig. Med det sagt står det fortfarande klart att de olika branscherna har påverkats olika mycket och vi ser stora skillnader mellan till exempel apoteksbranschen och hemelektronik.

 • Apoteksvaror +9 procent
 • Kläder och skor +1 procent
 • Bygghandel +-0 procent
 • Sport och fritid -1 procent
 • Möbler och heminredning -3 procent
 • Böcker och media -5 procent
 • Dagligvaror -9 procent
 • Hemelektronik -10 procent
 • Barnartiklar och leksaker -27 procent

I årets siffror ser vi att dagligvaror, hemelektronik samt barnartiklar och leksaker haft det extra tufft. Under föregående år låg alla branscher förutom Böcker och media på plus.

E-handelns tillväxt under samma period 2021

 • Apoteksvaror +17 procent
 • Barnartiklar och leksaker +17 procent
 • Hemelektronik +16 procent
 • Sport och fritid +16 procent
 • Möbler och heminredning +14 procent
 • Byggvaror +6 procent
 • Kläder och skor +6 procent
 • Dagligvaror +3 procent
 • Böcker och media -10 procent

Generella trender från konsumenterna

Det som går att se allra tydligast just nu är att det går tämligen bra för de branscher som inte är så konjunkturkänsliga. Dit hör bland annat apoteksvaror, där PostNord spår att konsumenterna inte kommer ändra sina konsumtionsmönster alltför mycket. De varor som säljs på apotek idag är visserligen av spridd karaktär, men en påverkande faktor är att apoteken lyckades få många att e-handla under pandemin. Många av de som började då fortsätter idag och varorna som handlas är sådant som man inte gärna avstår från – exempelvis hygienartiklar.

En annan trend som växer sig allt starkare nu är begagnathandeln. Exempelvis planerar 46 procent av de i åldern 30-49 år att handla leksaker och barnartiklar begagnat istället för nytt, vilket såklart påverkar branschen – något vi ser konsekvenserna av i tillväxtsiffrorna ovan.

Enligt en undersökning från Mediavision står sig streamingtjänsterna starka, trots den ökade osäkerheten. Däremot uppger en tredjedel av svenskarna att de skulle kunna tänka sig skära ner på mediekostnader om det ekonomiska läget skulle bli sämre. Detta tycks dock inte ha skett ännu, eftersom det finns flera aktörer som visar att de ökar sina intäkter – bland annat prenumerationstjänsten Storytel. Hushållen fortsätter även att lägga fler kronor per månad på just medietjänster. Troligtvis beror detta på att streamingtjänsterna numera blivit såpass integrerade och självklara i vår vardag.

Vad vet vi om e-handelns tillväxt under Q4?

Givetvis går det inte att göra något annat än att spekulera. Som tidigare nämnt pekar dock siffrorna mot att den kommer bli bättre än tidigare kvartal, speciellt med tanke på Black Week och julhandeln. Det innebär som sagt att helårstillväxten inte kommer bli fullt så negativ som det första kvartalet indikerade (-8 procent). Vilket resultat det blir återstår att se.

Fler inlägg