February 27, 2023
4 min
Starweb

8 metoder för effektiv lagerhantering e-handlare borde prova

Lagerhantering har alltid varit en krånglig och tidskrävande process för växande e-handlare. Men idag har omfattande forskning och utveckling i detta område gett oss många effektiva metoder som bevisats förenkla processen för lagerhantering.

Dessa hanteringstekniker effektiviserar och automatiserar lagerhanteringen. Vidare finns det specifika metoder som fungerar väl för vissa företag men sämre för andra.

Att välja rätt metod beroende på dina behov är en avgörande uppgift som borde genomföras med mycket omsorg. Ibland kan du behöva en blandning eller kombination av två eller flera metoder för att nå bättre resultat.

I denna artikel diskuterar vi några av de mest effektiva och allmänt använda metoderna som e-handlare kan använda för att få bra resultat.

Låt oss kika närmare på några av dessa metoder:

Just-in-time lagerhantering

Lagerhanteringsmetoden Just-in-time, precis som namnet föreslår, är en metod för lagerhantering där råmaterialet som krävs för produktion görs lättillgängligt från försäljaren enligt kravet. Och endast den kvantiteten beställs som krävs för att fullfölja beställningen vid just den tidpunkten. Man kan säga att lagerpåfyllning efterfrågas i förhållande till behov istället för att överlagra och riskera ”dödlager”.

Genom att eliminera dödlager hjälper denna metod till att förbättra kassaflödet, minska lagerhållningskostnaden och skära ned på förluster. Men ibland skapar denna metod också risk för lagerbrist, vilket resulterar i störningar i produktionen.

Därför rekommenderas det att prognosen på efterfrågan är så träffsäker som möjligt för företag som använder sig av denna metod.

ABC Analys

ABC lagerhanteringsmetoden går ut på att kategorisera lagret i tre kategorier, exempelvis A, B och C. Dessa divisioner bestäms baserat på värde och lönsamheten hos de produkter som finns i lager.

  • Produkter med ett högt värde, men med lägre lagervolym kategoriseras under ”A.”
  • Produkter som har ett måttligt värde och medel i lagervolym kategoriseras under ”B.”
  • Till sist, produkter med väldigt lågt värde men hög lagervolym kategoriseras under ”C.”

Då olika varor i ditt lager har olika värde kan ABC analysmetoden hjälpa dig att hantera dina lager och resurser effektivt genom att bidra till att fokusera på högre värde och vinstskapande resurser.

Rullande inventering

Rullande inventering är en populär metod för lagerhantering där en liten andel av inventariet, inom ett specifikt område av lagerlokalen, räknas på särskilda dagar.

Det är en slags provtagningsmetod där inventering av ett särskilt antal varor representerar hela räkningen för hela lagret. Metoden är lik opinionsundersökningar som tillämpas under val, där man frågar en grupp människor om deras åsikter.

Dessa åsikter får då representera hela befolkningens åsikter. Denna teknik minskar behovet av att inventera hela lagret.

Rullande inventering genomförs vanligtvis i granskningssyfte. För detta ändamål bör lagerkostnader i protokollet stämma överens med lagerkostnaderna för den faktiska lagerlokalen.

Denna metod är användbar när du inte vill störa de pågående aktiviteterna i lagret, och den del av lagerlokalen där räkningen sker måste sättas i vänteläge. Denna metod är användbar för att uppnå noggrannhet i inventeringen eftersom felaktigheter lätt kan upptäckas vid inventeringen.

Dessutom är denna metod tids- och kostnadseffektiv i jämförelse med den fullständiga inventeringen.

First-In-First-Out (FIFO)

FIFO är en lagerhanteringsmetod där huvudfokuset är försäljning av de äldsta produkterna.

Denna metod anses idealisk för lagerkänsliga varor såsom livsmedel, färskvaror och mediciner. Att använda rätt programvara som kan automatisera hela dokumentationen och redovisningsprocessen för lagret rekommenderas.

Programvaran hjälper dig att kvickt skilja de nya från de äldsta produkterna och hjälper dig att placera dem först i kön, så att de säljs först, vilket reducerar riskerna för lagerförluster.

FIFO säkerställer att ditt lager alltid är fräscht och effektivt hanterat.

Last-In-First-Out (LIFO)

LIFO och FIFO är båda redovisningsmetoder som vanligtvis används för att uppskatta värdet på ett lager och beräknad vinst.

LIFO, i motsats till FIFO, fokuserar på att sälja de senast lagerförda produkterna först. Denna metod anses idealisk för icke-ömtåliga artiklar som sten, tegel, osv.

Då finns inget behov av att ställa om ditt lager eller ordna varorna baserat på deras tid för ankomst, eftersom det nyaste lagret alltid är placerat längst fram så att detta kan säljas först.

Wilsonformeln (EOQ)

EOQ är en metod som berör den andel av lagret som bör beställas för att minimera transport- och inköpskostnaderna.

Vanligtvis, när du köper varor i volym från försäljaren så behöver du betala mindre. På samma sätt används denna teknik för att beställa den högsta möjliga nivån av lager som kan ge en högre rabatt och leda till lägre avgifter och administration. Men med ett ökat antal artiklar ökar även inventariekostnaderna.

EOQ balanserar effektivt lagerökningen och inventariekostnaderna. Den hjälper dig att minska de totala kostnaderna, från beställning till lagring och förmildrar situationer som över- och underlagring.

Optimering av Säkerhetslager

Optimering av säkerhetslager är en fundamental och viktig teknik för alla företag. Säkerhetslager syftar på den tilläggsinventering som hålls vid sidan om av företag för användning i nödsituationer som lagerbrist eller när leverantören får slut på lager. I dessa situationer kan ett säkerhetslager spela en viktig roll när det kommer till att uppfylla deadlines för beställningar och upprätthålla ryktet.

Därför är det viktigt för företag att ha en optimal nivå av säkerhetslager för att garantera att ingen tid går till spillo och produktionen aldrig upphör.

Dropshipping

Dropshipping är väldigt populärt bland e-handelsföretag. Det är en metod för detaljhandel där e-handlaren inte behöver lagerföra varor. Istället beställer kunden online och därefter skickas beställningen till försäljaren eller tillverkaren som sedan levererar direkt till kunden, utan något krav på ingripande från säljaren.

Denna metod är kostnadseffektiv och en användbar praxis för nya e-handelsföretag. Och eftersom Dropshipping inte kräver ett eget lager försvinner kostnader för lagerlokaler och därmed investeringskostnaderna.

Sammanfattning

De metoder för lagerhantering som diskuteras ovan kan hjälpa dig att hantera de mest komplexa och långdragna bestyren i processen för lagerhantering. Innan du installerar en programvara för inventering är det förnuftigt att förstå dessa metoder och ta reda på vilken typ av metod som är mest relevant för ditt företag.

En lämplig lagerhanteringsmetod kan bidra till stora besparingar och lönsamhet.

Fler inlägg
Inga inlägg hittades.