Nathalie Martineau
Marknadsförare
October 18, 2023
3 min

Filip och Peter om arbetet med partners: “Viktigt att kunden är i centrum”

Som ni har sett under de senaste månaderna har vi börjat intensifiera vårt arbete med partners och en mängd nya partnerskap har lanserats. En del i vår sammanslagning är att utveckla det gemensamma partnernätverket, vilket inneburit att vi under de senaste månaderna parallellt med att utöka vårt partnernätverk även fokuserat på att bredda samarbetet med redan aktiva partners för att täcka båda plattformarna. 

En viktig del av vår strategi framåt är vårt partnernätverk och för att berätta mer om det har vi bjudit in Filip Broman, Product & Partner Manager, och Peter Jiweson, Sales & Partner Executive, för att förklara lite närmre kring vår vision och arbetet med partnerskap framåt. Filip är ett av våra nyare ansikten här på kontoret och kommer ursprungligen från Nordisk E-handel, där vi nu är glada över att de kan slå sina kloka huvuden ihop.

Hur ser Starweb på partnerskap?

Det viktigaste för oss är att våra kunder ska ha de bästa av förutsättningar inom alla områden som e-handel består av. Att driva e-handel idag kräver mycket och handlar inte bara om plattform, utan även tjänster runtomkring som ska kopplas på och vara anpassade utifrån kundernas verksamhet. Det är även viktigt att de samarbeten vi har ska kunna följa med våra kunder i deras e-handelsresa. 

“För oss är det viktigt att både partners och kunder får ta del av mervärdet som samarbetet skapar. Vår vision är att alla våra partners ska matcha våra kunders behov och segment”, säger Peter. 

Hur ser partnerprocessen ut?

Hur processen ser ut beror till stor del på vilken ände som partnern kommer in. Det kan antingen komma från oss och hur vi strategiskt vill bredda vårt erbjudande, eller partners som hör av sig till oss för ett samarbete. En annan vanlig väg är även att det önskas från våra kunder. Därefter görs en utvärdering utifrån huruvida tjänsten matchar vårt kundsegment, våra värderingar samt vår långsiktiga partnerstrategi.

”Här är det återigen viktigt för oss att vi känner att partnern sätter kunden i centrum på samma sätt som vi gör. Vi är även måna om att det ska vara ett partnerskap som är givande för samtliga parter, där samarbetet stärker vår vision om att vara en helhetslösning. Vi är öppna för diskussion kring alla typer av samarbeten, det viktigaste är att tjänsterna skapar värde för våra kunder”, förklarar Filip. 

Den viktigaste egenskapen: Matcha vår filosofi 

På frågan kring vilka de viktigaste egenskaperna är hos en partner är svaret enkelt – att deras filosofi ska matcha vår. Vi vill att våra kunder ska få de bästa av förutsättningar och där är det viktigt att vi hittar samarbeten som vill detsamma. 

”Till exempel har vi höga krav på den service vi erbjuder till våra kunder och där vill vi omge oss med partners som har samma tänk”, fortsätter Peter. 

Vad kännetecknar ett lyckat partnerskap? 

”I de bästa av partnerskap är alla parter vinnare. Om vi hittar en partner där samarbetet funkar bra och kunderna får det värde de söker så är det ett lyckat partnerskap”, säger Peter. 

Avslutningsvis, kan ni säga något om vad framtiden har att erbjuda?

Under de senaste månaderna har fokus varit att förvalta och utveckla det vi har, men även fortsätta dialoger med aktörer som vi tror kommer skapa stort värde för merparten av våra kunder.

”Vi ser att hantering av returer, lojalitetstjänster och digitala marknadsföringstjänster är områden där efterfrågan ökar, så nu lägger vi stort fokus på att identifiera olika alternativ för vårt kundsegment”, avslutar Filip.

Fler inlägg
Inga inlägg hittades.