Vad är stealth marketing?

Stealth marketing, även kallad smygmarknadsföring, är en metod som går ut på att marknadsföra sitt företag på ett mer diskret och hemligt sätt. Syftet med metoden är att människor och potentiella kunder inte ska vara medvetna om att marknadsföringen faktiskt sker. Hur man använder sig av stealth marketing kan se väldigt olika ut, men det är inte helt ovanligt att se det på internet såväl som i filmer.

 

Vanliga exempel på smygmarknadsföring

Just filmer är ett riktigt praktexempel på hur stealth marketing fungerar. Du har säkerligen själv tittat på en film där du har sett en restauranglogga i bakgrunden eller reklam för ett visst klädmärke.

Många företag sysslar med denna typ av marknadsföring. Den bästa typen är när man väcker en känsla hos individen som tittar eller lyssnar menar Jorge Castro

Ett annat exempel är att titta på idrottare som är offentliga. Var och varannan idrottare använder sig av redskap från specifika företag där varumärket alltid är stort och tydligt. Mindre uppenbara metoder kan vara att skriva i forum och promota sina produkter och tjänster, men utan att ange sig själv som företaget bakom dem.

stealth marketing

Är stealth marketing bra eller dåligt?

Stealth marketing är ett mycket bra och effektivt sätt att marknadsföra sitt företag och sina produkter, men det förutsätter att det är skött på ett snyggt och etiskt korrekt sätt. Att vilseleda människor är sällan en bra idé, eftersom det kommer få ditt företag att framstå i dåliga dager om du blir påkommen.

Den kanske främsta fördelen med metoden är att det är ett snabbt och mycket kostnadseffektivt sätt för dig att nå ut till nya potentiella kunder och konsumenter. Det gäller dock att vara listig och att både processen och dina produkter faktiskt håller en hög kvalitet. Stelath marketing är mycket beroende av förhållandet och förtroendet som byggs upp mellan människor. Det gör att din marknadsföring även kan nå ut till människor som annars ryggar bakåt för mer konventionella och aggressiva marknadsföringsmetoder.

Lärde du dig något nytt?