Metadata – vad är det?

Metadata används för att lättare hitta och organisera innehållet på webben. Därför är det viktigt att bland annat inkludera meta information på sin hemsida så att den blir lättare att hitta hos sökmotorer. Med rätt metadata på ett företags hemsida får man mer klick och fler kunder menar Jorge Castro.

Han fortsätter:

”Många e-handelsplattformar har inte metadata i sin SaaS lösning, Starweb har all meta-info inbyggd i sin plattform vilket är otroligt bra för e-handlarn, besökaren och konverteringen”

Vad är Metadata?

Metadata kan beskrivas som information eller data av data. För att ge en bild av hur metadata kan användas kommer här ett exempel:
Tänk dig att du skriver ett mejl som sedan skickas. Metadata är informationen om allt som har med mejlet att göra, från början till slut, men som inte har med själva innehållet i mejlet att göra. Exempel på relevant information kan däremot vara vilken IP-adress du skrev mejlet ifrån, när du skrev det, hur du skrev det (alltså typsnitt, storlek, färg och så vidare) samt vilken väg mejlet färdades.

Hur används metadata?

Metadatan underlättar för sökmotorer att komma fram till vad man letar efter. Här kommer ett exempel på hur metadata används hos sökmotorer:
Internet är som ett oändligt och ständigt utvecklande cyber-bibliotek som är fullspäckad med information och där utbudet av information växer för varje dag. Där har exempelvis sökmotorn Google register över vad alla besökare söker på och kollar därefter igenom sitt “dragfack” av metadata beroende på vilka sökord som används. Därefter skickar Google besökaren till rätt våningsplan, sektion och bokhylla för att guida besökaren rätt. Metadata är alltså som en bibliotekarie som hjälper internetanvändaren att hitta till rätt information i djungeln av allt som finns på internet idag.

Om man har ett företag är det viktigt att företagets hemsida är lätt att hitta i arkiven bland all information på nätet. Bara då kan företaget matchas ihop med kunder som söker efter företaget hos sökmotorerna. Genom att ange relevant meta-information på företagets hemsida åstadkommer man den matchningen.