Vad är linkedin?

Linkedin är en fantastisk plattform där det är möjligt att nätverka med andra personer och företag. Dela information om dig själv och ditt företag – ett fantastiskt sätt att marknadsföra er på. Syns man inte, finns man inte. Därför går det att välja flera strategier för att lyfta fram företaget eller dig själv som privatperson om du så önskar.
Statistik:
 • Användare: Män (34 %) och kvinnor (26 %)
 • Bland män i åldern 26–35 år är det över hälften som någon gång använder Linkedin.
 • LinkedIn är världens största professionella nätverk på nätet med över 500 miljoner användare
 • Över 30% av Svenskarna använder Linkedin.

Vad är linkedin egentligen till för?

  • Linkedin används främst för att nätverka.
  • Används för att söka jobb.
  • Används även för rekrytering.

Via Linkedin kan du bygga upp ett eget nätverk. Närverket kan både bestå av personer du känner sedan tidigare, men det är lätt att knyta nya kontakter till nätverket som är baserat på gemensamma intressen, grupper där gemensamma områden berörs och liknande. Kortfattat går det att utrycka det som att Linkedin blir vad du väljer att göra det till.

Array

Vad är linkedin? Linkedin är en webbtjänst och socialt nätverk ägt av Microsoft. Syftet är att man ska genom deras plattform kunna sköta om sitt eller andras professionella nätverk.

Eftersom att det är väldigt lätt att bygga nätverk som har gemensamma intressen, oavsett om det är bygg, marknadsföring, programmering eller annat så är det människor som är intresserade inom området. Att då visa upp vad ditt företag kan erbjuda för tjänster eller produkter är bra marknadsföring.

Via Linkedin är det dessutom möjligt att skapa annonskampanjer som rullas ut och når aktiva personer. Det går att vinkla, ställa in och anpassa så att det når ut till rätt publik vilket kan ge en fantastisk effekt. Våga testa Linkedin och upptäck kraften i att nätverka på ett helt nytt sätt. Perfekt för all form av marknadsföring.

Ska man som E-handlare gå med i Linkedin?

Du bör gå med av följande anledningar:

 • Du syns hos potentiella kunder, anställda eller chefer.
 • Ditt företag får en egen profilsida med en länk till din e-handel.
 • Du kan nätverka och breda ditt nätverk.