Vad är gerillamarknadsföring?

Gerillamarknadsföring är en marknadsföringsform som har blivit allt mer populär och som många företag och verksamheter använder sig av. Kort och gott är gerillamarknadsföringen det kreativa och mer roliga sättet att marknadsföra en tjänst, produkt eller ett varumärke på. Metoden är vanligaste hos mindre företag som inte har en stor budget att använda sig av, eftersom man här fokuserar på kreativitet och inte speciellt mycket på pengar.

Oavsett om du vill skapa en ny marknad ett ta plats på en redan befintlig är marknadsföring A och O för att du ska lyckas, men marknadsföring kostar också pengar. Idag lever de allra flesta i ett nästan ständigt mediebrus, där man som konsument får ta del av mängder med reklam varje dag.

 

Tips: Innan du börjar med något så bör du alltid införskaffa dig en stadig plattform att stå på. Läs mer om vår E-handelsplattform.

För att du som företag ska kunna skilja dig från mängder räcker det inte bara med en klassisk annons på tunnelbanan, utan här behövs mer kreativitet och fantasi än då. Gerillamarknadsföring lämpar sig utmärkt för den som inte har en så stor budget att använda sig av, men som har ett stort förråd med massor av fantasi att nyttja.

Vad är Gerillamarknadsföring?

Det finns goda anledningar till varför gerillamarknadsföring har fått sitt namn. På många sätt påminner marknadsföringsmetoden nämligen om de gerillakrig som finns, där målet är att vinna genom att använda överraskningsangrepp och okonventionella taktiker. När det kommer till gerillamarknadsföring är motståndaren däremot konsumenten och således denna som man vill komma åt. Målet i detta fall är således att använda sig av kreativa och roliga reklamstrategier för att överraska på ett annorlunda sätt.

Grundprinciperna skiljer sig.

Det finns några grundprinciper som alltid hör gerillamarknadsföringen till. Det är sabotage, anfall och bakhåll – inte nödvändigtvis i den ordningen. Strategin var från början framtagen för de företag och verksamheter som har en liten budget, men idag används metoden av både små och större företag och pengar är sällan det som styr. Fokus ligger istället på nätverk och relationer, eftersom det räcker med en enda bra och riktigt cool kampanj för att ditt budskap ska kunna spridas över hela världen. Gerillamarknadsföring används oftast av Growth hackers.

Fyra typer av gerillamarknadsföring

Som tidigare nämnt finns det tre stycken grundprinciper, men det innebär inte att all gerillamarknadsföring fungerar på samma sätt. För att göra det enklare har marknadsföringsmetoden delats in i fyra stycken underkategorier där alla har sin egen strategi.

Ambient marketing (ute) – Ambient marketing är en typ av gerillamarknadsföring som oftast äger rum utomhus. Här använder man sig vanligtvis av flyttbara och tillfälliga objekt som ställs ut på olika platser. Det kan t.ex. placeras vid konstverk eller statyer, men också vid vanliga gångvägar. Detta är ett bra alternativ för den med en liten budget.

Ambient marketing (inne) – Ambient marketing kan också äga rum inomhus och här fungerar strategin i princip på samma sätt som utomhus. Skillnaden är dock att man gör reklam inomhus, t.ex. vid olika universitet eller i affärer och museum. En annan vanlig plats är tågstationer där många människor passerar varje dag.

Ambush marketing – När man använder sig av Ambush marketing fokuserar man mycket på att överraska konsumenterna och vara uppseendeväckande. Därför är det inte ovanligt att man använder sig av sportevenemang eller konserter, även om man inte har fått sponsorernas godkännande.

Upplevelsebaserad marknadsföring – Upplevelsebaserad marknadsföring är egentligen bara en kombination av alla ovanstående strategier som vi har listat. Målet här är att leverera en så komplett totalupplevelse som möjligt för att på så vis få konsumenterna att vilja integrera med varumärket så mycket som möjligt.

För vem passar gerillamarknadsföring?

Gerillamarknadsföring lämpar sig helt klart för företag som vill utmärka sig på ett annorlunda sätt och som vill skippa den klassiska marknadsföringen med annonser och PR meddelanden. Metoden är mycket populär och rätt i tiden, samtidigt som den är kostnadseffektiv. Det sistnämnda beror dock på vad det är för typ av marknadsföring som du använder dig av. En flashmob behöver t.ex. inte kosta dig mer än tid, medan en banderoll bakom ett flygplan är en betydligt mer kostsam historia.

Att marknadsföringsmetoden är omtyckt är kanske inte så svårt att förstå. Många väletablerade och stora företag använder sig idag av kreativa och roliga lösningar, vilket har gjort att intresset har vuxit än mer. Har man inte testat på gerillamarknadsföring tidigare kan det dock vara svårt att se om det finns några direkta fördelar och varför det inte fungerar minst lika bra med mer traditionella alternativ, som t.ex. en reklamskylt. Visst är det trots allt så att en reklamskylt också kommer att synas, med förutsättning att den är placerad på en plats där många människor passerar, men om vi ska vara ärliga fungerar det långt ifrån lika bra. I takt med att digitaliseringen ökar blir vi mer och mer överrösta av information och tillslut kommer vi, medvetet eller omedvetet, att börja sålla bort detta.

Hela syftet med gerillamarknadsföring är att den inte ska gå att sålla bort. Den ska således vara så här enligt Jorge Castro:

  • Humoristisk
  • Publikfriande
  • Intressant
  • Rolig
  • Uppseendeväckande
  • Provocerande

Det räcker med att du får konsumenterna eller de potentiella kunderna att tänka ”Det där ser kul ut” eller ”wow, så roligt” för att du ska ha planterat ett frö. Det är betydligt större chans att människor kommer ihåg en flashmob som kickar igång på tunnelbanan på väg hem, än en skylt de åker förbi i rulltrappan. Lyckas har du när budskapet som du vill förmedla har blivit viralt, men också när det har fastnat i medvetandet hos din målgrupp.

Nackdelar med gerillamarknadsföring – Finns det?

Att använda sig av gerillamarknadsföring är ett mycket populärt och djärvt sätt att förmedla ett budskap, men precis som med allt här i världen så finns det även en baksida med metoden som är viktigt att veta om. En av de nackdelar är just att metoden är framtagen för att verka provocerande och djärv, men detta kan göra det svårt att veta vart gränsen går för lagliga/olagliga kampanjer. Då företag ständigt testar gränserna för att se vilken uppmärksamhet de kan få svävar gerillamarknadsföringen alltid mellan en viss irritation och beundran, något som i sin tur kan ha en negativ effekt. Vill det sig illa kan företagets varumärke och image förstöras.

En annan faktor som kan ses som en nackdel är att det inte alltid är lätt att vara tydlig med sitt budskap. Det är inte helt ovanligt att marknadsföringen misslyckas och att mottagarna inte förstår syftet eller har något sätt att sammankoppla marknadsföringen med just ditt företag eller dina tjänster. Se därför till att du planerar marknadsföringsstrategin noga och att du inte låter fantasin flyga iväg alldeles för mycket – även om kreativitet bör vara ledorden.

Observera att alla marknadsföringsmetoder kommer med nackdelar och gerillamarknadsföringens baksidor är relativt små om man jämför med många andra alternativ. Om du är nyfiken på marknadsföringsmetoden bör du därför inte tveka att testa på. Eftersom det går att vara otroligt kostnadseffektiv behöver du heller inte oroa dig för att tömma budgeten vid första försöket.

Bra exempel på gerillamarketing

Även om gerillamarknadsföringens strategi är väldigt tydlig är det inte alltid lätt att greppa hur den verkligen fungerar i praktiken. Det kan mycket väl vara så att du har stött på gerillamarknadsföring många gånger tidigare, men att du inte har dragit någon direkt koppling. För att du ska få en tydligare bild har vi därför listat några riktigt bra exempel som förklarar metoden bättre. Har du svårt att veta hur du ska använda gerillamarknadsföringen kan du med fördel använda nedanstående exempel som inspiration. Kom bara ihåg att hela syftet är att vara uppseendeväckande och unik i sitt slag. Se därför till att du varierar dig och att du inte använder dig av samma strategi och marknadsföringsmetod varje gång.

1. Pop up-event
Pop up-event är ett riktigt bra tillvägagångssätt i samband med öppnandet av en ny butik, alternativt en webbshop. Pop up-event kan också vara lämpliga när du ska lansera en ny produkt eller en tjänst, eftersom det snabbt lockar till sig nya kunder. Det som utmärker denna typ av gerillamarknadsföring är att pop up-event endast är tillgänglig under en begränsad tid och på en tillfällig plats. Metoden passar även bra för restauranger och barer.

2. Flashmobs
Med en flashmob kan du inte bara göra dig hörd på ett mycket högröstat sätt, utan också på ett väldigt kreativt sätt som får människor att stanna upp och rikta fokus på dig. För utomstående kan det se ut som att dansarrangemanget äger rumt helt spontant, men egentligen är eventet mycket välplanerat och välorganiserat.

3. Banderoller på flygplan
Banderoller bakom flygplan är ytterligare ett riktigt bra exempel på hur kreativitet har används för att marknadsföra ett företag. Det är något mycket speciellt med dessa banderoller och att de fångar uppmärksamhet och fascinerar är det inget snack om. Det är dock viktigt att vara medveten om att en sådan kampanj kräver en mycket stor budget.

4. Tillfällig gatukonst
Letar du efter ett riktigt billigt och enkelt sätt att genomföra gerillamarknadsföring kan du alltid använda dig av gatukonst. Hela konceptet med gatukonst är att de är tillfälliga, men att de också fångar blickar och lockar till leenden. McDonalds har ett riktigt bra exempel på detta, när de förvandlade ett klassiskt övergångsställe till en förpackning med pommes.