GDPR för e-handel – Vad hjälper Starweb till med, och vad kan jag göra själv?

Många är oroliga för vad GDPR innebär, och hur det påverkar deras e-handel. Starweb är redo för GDPRs regelverk och fokuserar på att underlätta resan för våra kunder.

Hantering av personuppgifter för e-handel

Starweb tillhandahåller:

  • Verktyg för att automatiskt rensa äldre personuppgifter i webbutiken med 1-10 år i månadsintervaller.
  • En GDPR-förberedd e-handel med alla möjligheter att hantera personuppgifter på ett smidigt sätt. Såsom att anonymisera, radera eller automatiskt rensa bort uppgifter
  • Uppdaterade allmänna villkor, förberedda för GDPR. De nya villkoren som tas fram av vår juristbyrå är standardiserade villkor som passar många olika branscher och förutsättningar. Starweb tar däremot inget juridiskt ansvar för villkoren, utan tillhandahåller de endast som goodwill så att samtliga av våra e-handlare slipper ta fram egna villkorsunderlag

Ni ansvarar själva för (kan variera från företag till företag):

  • Anpassning av era allmänna villkor så att de stämmer för er verksamhet, samt är anpassade till era GDPR-förutsättningar.
  • Läs igenom och om ni accepterar ingå då underbiträdesavtal med Starweb, och alla andra leverantörer som hanterar personuppgifter åt er. Starweb kommer att skicka sitt underbiträdesavtal till er. Tänk igenom vilka övriga IT-system ni använder. Bland annat Google har färdiga underbiträdesavtal för varje Google-tjänst man använder
  • Ställ in webbutiken att automatiskt rensa personuppgifter. Som standard är verktyget inställt på att inte rensa uppgifter alls. Mer information kommer hur man gör detta
  • Rensa löpande ostrukturerad data som innehåller personuppgifter. Det innebär att ta bort äldre mejl (innehåller bl.a namn och IP) och alla övriga dokument med personuppgifter där det saknas försvarbara skäl att behålla
  • Register över vilka typer av personuppgifter som finns i ditt företag och en policy för hur du använder dessa uppgifter. Såsom leverantörer, kundregister, personuppgifter för era anställda etc

Exakt hur era villkor ska justeras, hur ofta ni behöver rensa personuppgifter i er e-handel och i ostrukturerad data bör ni diskutera med en GDPR-kunnig jurist. Starweb varken kan eller får lämna några rekommendationer.

 

Starweb underlättar GDPR-resan genom verktyg för e-handeln. Ansvar och anpassningar är upp till varje enskilt företag att göra på egen hand. Utifrån era behov och förutsättningar.

Alla företag inom EU kommer på ett tydligare sätt ansvara för på vilket sätt, varför och hur länge de förvarar personuppgifter.

Lagen ersätter PUL och och började gälla 25 maj 2018.

 

Mer information kring GDPR hittar du här: Verksamt GDPR guide.