Vad är aggressiv marknadsföring?

Har du känt dig hotad att köpa något du inte ville ha? Då kan du ha utsatts för aggressiv marknadsföring. Eftersom metoden är olaglig bör du anmäla händelsen till Konsumentverket. Arbetet mot aggressiv marknadsföring är viktig för att skydda konsumenter i alla kategorier.

 

Aggressiv marknadsföring – en förkastlig försäljningsmetod

Med aggressiv marknadsföring menas att marknadsföringen på olika sätt anses vara aggressivt påtvingande. Det kan till exempel innebära att konsumenterna känner sig hotade till att köpa en produkt eller tjänst, vilket kan vara en mycket obehaglig upplevelse. Marknadsföring som är inom ramen för ”aggressiv” kan därför innehålla trakasserier, tvång eller fysiskt våld.

Men marknadsföring får inte heller vara vilseledande. Det kan exempelvis innebära att en produkt eller tjänst säljs in som en mirakelkur och sägs göra under för hälsan när så inte alls är fallet.

Mycket av den marknadsföring som finns idag ligger i gränslandet kring vad som kan anses vara vilseledande marknadsföring och inte. Därför har många företag lagt till finstilta (och knappt läsbara) texter till sin reklam för att påvisa vad som egentligen är sant.

Aggressiva metoder kan också innefatta:

  • Pop-ups som inte går att stänga av.
  • Stora banners som dyker upp flertalet gånger trots att man kryssat nej tack.
  • Emails som skickas ut utan användarnas medgivande. Så här gör du det på ett korrekt sätt. Läs mer om epostmarknadsföring.

aggressiv-marknadsföring

Marknadsföringslagen gäller

Enligt marknadsföringslagen får marknadsföring inte gå till hur som helst. Den får inte vara aggressiv och den får inte vara vilseledande. Konsumenter ska kunna fatta rationella och informerade beslut kring ett köp av en vara eller tjänst. Därför har du som konsument all rätt att anmäla om du eller någon annan har blivit utsatt för aggressiv eller vilseledande marknadsföring. Anmälan görs till Konsumentverket och är en mycket viktig åtgärd för att få bukt med förkastliga marknadsföringsmetoder. Marknadsföringslagen står på konsumentens sida och har bidragit till att rensa ut bland oseriösa aktörer.

Marknadsföringslagen gäller dock inte om en reklam anses stötande eller av andra anledningar anses vara olämplig. Då är det istället Reklamombudsmannen man ska vända sig till med eventuella klagomål och anmälningar.

 

Den här texten är skriven av Jorge Castro som nyligen vann priset årets marknadsförare. Han kommer under 2022 att bjuda på sina tips till starwebs läsare.