Starweb
March 13, 2023
1 min

Vad är ett API?

API (Application Program Interface) är ett protokoll som kan integrera mot andra program och system. Det kan ses som en bro mellan olika applikationer och program för att dessa enklare ska kunna kommunicera med varandra.

Starwebs API har stöd för följande webhooks:

  • Produkt skapas, uppdateras eller tas bort
  • Order skapas, uppdateras eller orderstatus ändras
  • Kund skapas, uppdateras eller tas bort

Tänk dig att du bedriver en e-handel med sökningar på bilars registreringsnummer. Då kommer din e-handel att behöva ett API som synkar ihop rätt bildelar till rätt registreringsnummer. Låter det klurigt? Lugn, vi förklarar närmare nedan.

Ett API kan likställas med en tolk som all kommunikation flödar igenom. Det gör att data kan överföras på ett strukturerat sätt från det ena stället till det andra. Det finns inte bara på internet utan även i din dator. Exempelvis kan ett API kommunicera mellan ditt ordbehandlingsprogram och operativsystem när du ska skriva ut något på din skrivare. All kommunikation sker då genom operativsystemets API.

Ett API underlättar hanteringen av program

API:er gör helt enkelt att program kan göra det som de är bra på. Exempelvis är ett operativsystem som Windows bra på att hantera flera program samtidigt och att kunna kommunicera med en skrivare. Ordbehandlingsprogrammet kan koncentrera sig på att göra det som det gör bäst, nämligen att korrigera ord utan att du har bett om det eller göra indrag automatiskt.

Fungerar som byggstenar

Ett API kan ses som en bro mellan olika program men också som byggstenar som tillsammans underlättar användningen av en specifik funktionalitet. Med dessa byggstenar behöver inte hjulet uppfinnas på nytt varje gång. Byggstenar är så kallade end-points och ju fler byggstenar som finns tillgängliga och kan kopplas samman desto fler lösningar går att bygga upp.

Stängda och öppna – vad innebär det?

Det finns stängda och öppna API:er. Om ett program har öppna API:er kan vem som helst använda sig av dem. Exempelvis kan en myndighet låta andra använda utvalda delar av deras data. Ett stängt innebär att ordnade strukturer används för att kunna hantera data, exempelvis ett kassasystem.

Fler inlägg