February 21, 2024
4 min
Nathalie Martineau
Marknadsförare

Tillgänglighetsdirektivet: “Nödvändigt för vissa, men användbart för alla”

Från och med nästa år, den 28 juni 2025, träder en ny lag i kraft – nämligen European Accessibility Act eller tillgänglighetsdirektivet. Tillgänglighetsdirektivet kallas den lagstiftning som ska säkerställa tillgänglighet för produkter och tjänster, specifikt för personer med funktionsnedsättningar. För att hjälpa till att reda ut vad exakt det innebär har vi tagit tillfälle i akt att ställa några frågor till Angelica som arbetar som UI/UX Designer på Starweb och Nordisk E-handel. Häng med! 

Kan du börja med att berätta lite om tillgänglighetsdirektivet och vad det innebär?

“Absolut! För att få en djupare förståelse kring vad det innebär kan vi börja med hur det ser ut idag. I dagsläget finns det inga särskilda direktiv kring hur en hemsida ska se ut eller vara utformad, förutom när det gäller offentliga aktörer som följer vissa riktlinjer som handlar om webbtillgänglighet, nämligen WCAG – Web Content Accessibility Guidelines. Den största skillnaden är att direktivet nu kommer omfatta offentliga aktörer, privata aktörer som tillhandahåller digitala tjänster och produkter samt tillverkare av dessa produkter och tjänster. Med andra ord – det här är något som kommer påverka alla e-handlare”, förklarar Angelica. 

För dig som e-handlare innebär det alltså nya krav på att din e-handel ska möjliggöra enkel tillgång och användning för alla – oavsett förutsättningar. Bara i Sverige finns det siffror som visar att ungefär 15 procent av befolkningen har en funktionsnedsättning och ungefär 20 procent tillhör den äldre delen (65 eller äldre) av befolkningen. Vad gäller funktionsnedsättningar kan det dels handla om nedsatt kognitiv förmåga eller nedsatt rörelseförmåga, men även nedsatt syn. Vid högre ålder är det även många människor vars syn, hörsel eller rörelseförmåga påverkas, vilket även här är värt att ha i beaktande.

Ökade krav – och fler möjligheter

Även om lagen inte börjar gälla förrän nästa år så finns det saker du som e-handlare kan börja göra redan nu för att vara ute i god tid. 

“Tillgänglighet är nödvändigt för vissa, men användbart för alla. För dig som e-handlare finns det otroligt mycket att vinna på att vara inkluderande, inte bara vad gäller exempelvis försäljning. Det handlar även om att nå ut till en större målgrupp och stärka ditt varumärke genom att vara inkluderande för en större grupp potentiella kunder. Som företag finns det ingen anledning att inte satsa på tillgänglighet. Alla borde sträva efter att vara ett tillgängligt varumärke – oavsett vad”, fortsätter Angelica. 

Utöver att det finns mycket att vinna för varumärket så kommer det även vara något som påverkar dina digitala insatser, bland annat inom SEO. Redan nu har Google introducerat tillgänglighet som måttstock i deras verktyg PageSpeed Insights

Vad innebär det för våra kunder?

Men vad är det egentligen som kommer krävas av dig som e-handlare? Vi bad Angelica bena ut de olika områdena som kommer att påverkas mest. 

“För att dra det till sin spets kan man dela upp det i tre olika områden – teknik, design och innehåll. Med teknik menas exempelvis robust kod och taggande av en hemsida, design innefattar kontraster, rätt storlek på knappar och responsiv design bland annat. Det sista är själva innehållet på hemsidan, vilket innebär bland annat typografisk hierarki, länktexter och tillgänglig typografi”, säger Angelica. 

“För våra kunder är det viktigt att börja sätta sig in i vad det innebär redan nu, så att de är så förberedda som möjligt när det väl börjar gälla. Ett bra första steg är att kontakta sin designer och tillsammans göra en liten check av butiken för att se hur den ser ut idag”, fortsätter Angelica. 

Ansvaret som UI/UX Designer: “Förbättra och utveckla det vi redan har”

Förutom de direktiv som kommer börja gälla för e-handlare kommer även vi arbeta med vår plattform för att garantera att den är tillgänglighetsanpassad. 

“Mitt huvudsakliga ansvarsområde är vår plattform och att säkerställa att våra kunders interaktion med den är i toppklass. En viktig del av vårt arbete är bland annat testning, både manuella och automatiska tester. Just nu arbetar vi bland annat med att implementera vår nya grafiska profil inne i admin, och där kommer vi samtidigt släppa en del förbättringar som förstärker tillgängligheten”, förklarar Angelica. 

“Utöver det ser jag även till att vi har interna workshops, bland annat för vår Research & Development-avdelning, så att de vet vad som gäller. Vi har en bra grund att stå på och kommer under kommande tid fokusera på att förbättra och utveckla det vi redan har” avslutar Angelica.

Fler inlägg