May 8, 2023
2 min
Starweb

Starweb och Nordisk E-handel går samman – med målsättning att skapa större mervärde

Den svenska SaaS-gruppen Nordtech Group gjorde under förra året ett tilläggsförvärv till sin e-handelsgrupp – det skånska e-handelsbolaget Nordisk E-handel. Det innebär att e-handelsleverantörerna Starweb och Nordisk E-handel nu påbörjar resan att gå samman för att kunna erbjuda ett starkare värde för både nuvarande och framtida kunder.

Båda bolagen har sin hemvist i Skåne, en stark och gedigen erfarenhet av e-handel och ett liknande erbjudande i egenskap av att vara helhetsleverantörer för sina kunder. I och med sammanslagningen kommer man nu påbörja arbetet med att ta fram ett gemensamt erbjudande som ska grunda sig på det bästa från båda bolagen.

“För bolagens kunder idag är utgångspunkten att det bara ska bli positivt för dem. Nuvarande plattformarna kommer fortsatt finnas kvar och det nya gemensamma erbjudandet kommer att växa fram med befintliga plattformar som utgångspunkt”, säger Jimmy Bäckström, VD för Starweb och Nordisk E-handel.

Bolagens sammanslagning följer även den riktning marknaden rör sig mot, med en ökad konsolidering av aktörer och högre krav på vertikalisering av erbjudanden. Där är ambitionen att man tillsammans ska ligga i framkant. Genom att gå samman skapar man förutsättningarna att med gemensamma krafter i högre takt utveckla nya funktioner med målsättningen att skapa större mervärde för våra kunder och partners. 

Bolagens kunder verkar i ett segment där konkurrensen ökar och man ser ett större behov av att mindre och medelstora e-handlare behöver kunna ta del av ett bredare erbjudande för att möta konkurrensen från större aktörer. Där finns det ett glapp i marknaden som man ska fylla genom att erbjuda samma förutsättningar med hjälp av ett helhetserbjudande anpassat för morgondagens e-handel. 

“Det första steget vi tog tillsammans var att flytta till ett gemensamt kontor i Malmö. Vi är två bolag som har väldigt mycket erfarenhet av e-handel inom segmentet för mindre och medelstora företag, så inte nog med att vi kompletterar varandra, det finns även mycket att lära”, fortsätter Jimmy Bäckström.

Bolagen kommer inledningsvis att fortsätta verka under olika namn och plattformar. Däremot har man börjat visualisera hur den gemensamma vägen framåt kan se ut och kommer redan nu erbjuda gemensamma tjänster till båda bolagens kunder. Hur och vad det kommer bestå av får tiden utvisa. 

Ny gemensam företagsprofil

I och med samgåendet kommer även en ny företagsprofil introduceras, där man tagit fasta på båda bolagens arv och historia.

“Den nya logotypen är första steget mot att verkligen befästa Starweb och Nordisk E-handel som en gemensam aktör med gemensamma ambitioner och mål. Vi är alla väldigt exalterade över vad framtiden har att erbjuda”, avslutar Jimmy Bäckström.

Fler inlägg