September 28, 2023
3 min
Nathalie Martineau
Marknadsförare

Starweb och Nordisk E-handel – ett halvår senare

Nu har det gått ett halvår sedan vi på Starweb och Nordisk E-handel påbörjade vår sammanslagning. Vi tog tillfälle i akt att fråga vår CEO Jimmy Bäckström och Hampus Waldemarson, CPO, för att ta pulsen på vad som har hänt sedan sist och hur framtiden ser ut. Häng med!

Så, vad har hänt sedan sist? 

Vi har kommit en bra bit sedan sist när det gäller det gemensamma arbetet framåt. Fokus för oss har varit att utbyta de erfarenheter som finns från båda bolagen, samutveckling av funktionalitet och därefter även bredda den gemensamma kunskapen. 

För att snabbare kunna röra oss framåt och skapa en större trygghet för våra kunder har vi även genomfört flera rekryteringar inom produktutveckling och teknisk support.  

”Med mer kompetens har vi på ett stabilt sätt kunnat hitta en gemensam väg framåt, där vi har tagit fram en vision som bygger på principen om att skapa en jämlik spelplan genom att erbjuda en komplett e-handelslösning till mindre och medelstora e-handlare”, säger Jimmy Bäckström. 

Hur har arbetet med visionen sett ut? 

Fokus har legat på att se över vad vi vill kunna erbjuda mer framöver – och aktivt fortsätta arbetet med att vara en konkurrenskraftig helhetslösning för mindre och medelstora e-handlare.

”För oss är det viktigt att våra kunder ska kunna skapa en riktigt bra köpresa, och vi vill erbjuda mer än bara teknik. Våra kunder ska kunna samla alla delar av sin e-handel hos oss, i syfte att göra det enklare att styra sin digitala försäljning”, säger Hampus Waldemarson. 

Vad kan våra kunder förvänta sig?

Just nu arbetar vi med förflyttningen från Admin till ett Workspace. Vår ambition är att ta fram ny funktionalitet och nya möjligheter för att våra kunder ska kunna fortsätta ta hand om hela sin e-handel hos oss – oavsett vilken del det gäller. 

“Med hjälp av en mer datadriven plattform, där våra kunder på utökade sätt ska kunna arbeta med alla delar av sin e-handel, säkerställer vi att våra kunder får de verktyg och den data de behöver för att hela tiden kunna utveckla sin e-handel. Här ska Starweb vara en trygg och flexibel partner för dig och dina specifika behov”, avslutar Hampus Waldemarson. 

Kan ni säga något vad framtiden har att erbjuda? 

Det vi kan säga redan nu är att vi arbetar hårt för att kunna rusta upp och addera nya verktyg till våra kunder. För oss kommer prio vara att hela tiden sträva efter att vara en bättre e-handelspartner som kontinuerligt arbetar för att kunna möta marknadens nya kravställningar. 

”Vi har även utökat vårt partnernätverk, vilket är ett arbete som kommer fortgå även framåt. För oss är det viktigt att våra kunder enkelt ska kunna koppla på smarta lösningar och kopplingar som just deras verksamhet behöver”, säger Jimmy Bäckström. 

Vi är otroligt spända på att snart kunna dela med oss av mer information kring vad exakt det här innebär för våra kunder.

Fler inlägg