Starweb
March 30, 2023
7 min

Att välja rätt e-handelsplattform

Att välja rätt e-handelsplattform är avgörande för hur framgångsrik din e-handel blir. Med så många olika alternativ kan det vara utmanande att själv veta vad som är bäst. I den här artikeln har vi skrivit om några viktiga områden att fördjupa sig i, om ni funderar på att uppgradera er befintliga eller byta till en ny e-handelsplattform.

Varje e-handelsplattform har sina fördelar och funktionalitet, men låt oss prata om de andra faktorerna som är så viktiga för att fatta rätt beslut. Att inte välja rätt teknik kan potentiellt skada ditt varumärke, påverka dina intäkter och till och med leda till att kunder aldrig återvänder.

Fem vanliga misstag

Vår erfarenhet är att det finns fem vanliga misstag eller objekt som förbises när e-handlare väljer en e-handelsplattform:

1. Förstå den totala ägandekostnaden

Ett stort misstag görs ofta redan under inköpsprocessen. När ni väljer en plattform är det viktigt att räkna med de totala ägandekostnaderna. Alltför ofta måste företag avvika från tidigare beräkningar och budgetar när de börjar lägga till fler leverantörer och produkter eller kompensera för plattformsbrister. Det finns två viktiga faktorer som måste beaktas och budgeteras för: de initiala kostnaderna för implementering och löpande kostnader för att hålla igång webbplatsen .Den initiala kostnaden ska inkludera uppstartsavgifter, designkostnader, eventuella anpassningar alternativt tillval, dataimport av produkter/kunder och integrationskostnader till betallösningar, frakt, affärssystem och kassa hos e-handelsleverantören.

Utöver det tillkommer integrationskostnader för betallösningar, frakt, affärssystem, kassa och eventuella anpassningar alternativt tillval från tredje part. När implementeringen är klar måste du räkna på de löpande kostnaderna. Det som ingår i detta är månadshyran för plattformen, underhåll- och support, drift med jour, betal- och fraktlösningar, affärssystem/ekonomiprogrammets hyra, övervaknings- och analysverktyg samt planering av framtida integrationer. Beroende på vilken typ av plattform du väljer, Software as a Service (SaaS), Cloud eller On-premise kanske vissa av dessa kostnader inte gäller och kan vara en avgörande faktor för att välja en lösning över en annan.

2. Att förbli pragmatisk

När du väljer en e-handelsplattform är det viktigt att förbli pragmatisk i dina möten med säljare och leverantörer. Förutom vad du lär dig av säljaren är det också nödvändigt att själv undersöka och utforska plattformen. Detta är särskilt viktigt när det gäller en viss funktion som kan vara avgörande för ert företag.

Varje plattform har sina för- och nackdelar och det är viktigt att förstå effekterna av båda. Börja med att göra en grov skiss av vad det är ni söker. Vilka 3 faktorer kan ni helt enkelt inte vara utan? Därefter hitta de relativt få leverantörer som passar in på dessa skallkrav. Våra svenska leverantörer är idag så pass skickliga att de täcker i princip alla önskemål. 

Dessutom är det ofta en stor fördel att ha en svensk support att vända sig till. Undersök varje del av dessa enskilda plattformar, prata gärna med några befintliga referenskunder för att få insikt i deras upplevelse. Vi rekommenderar att ni gör en <analys mellan plattformsfunktionerna och er kravspecifikation för att säkerställa att plattformen passar era affärsbehov. Några saker att komma ihåg: Utgå aldrig från att funktioner som saknas kommer att levereras så småningom. Antag heller inte att det finns en app som kan hantera viktiga affärsbehov och lita aldrig enbart på ett case.

3. Tänk på företagets användare

Ofta förbises vilken inverkan valet av e-handelsplattform kommer ha på de personer som dagligen arbetar med plattformen. Vanligtvis är dessa team med produktansvar, support och marknad. Även om kundupplevelsen är avgörande, är det också bra att se över förbättringar eller åtminstone räkna med de interna team som kommer att arbeta med tekniken dagligen när ni tar beslut. Vilka funktioner har ni med er nuvarande plattform, och hur förändras processerna med den nya? Tänk på hur e-handeln kommer att kommunicera med ert analysverktyg, annonseringsplattform osv. Detta steg är avgörande för att bibehålla momentum i projektet och hålla uppe engagemanget i gruppen.

4. De verkliga kostnaderna för on-premise mjukvara

Det finns få men viktiga orsaker till att överväga en cloudlösning kontra on-premise. Driften tas ofta för given, ”det ska bara fungera”. Men faktum är att drift och underhåll är en av de svårare delarna att lösa. Att upprätta och löpande hantera flera korrekt konfigurerade servrar som när som helst ska kunna skala och dygnet runt drifta en avancerad e-handelsplattform är både komplicerat och dyrt. Förutom en 365 dagars jour måste ni ha med beräkning för support, hårdvarukostnader, säkerhet och ständiga uppdateringar av både plattformen och underliggande system. Särskilt när saker slutar att fungera och kunderna börjar ringa eller mejla in. Google lägger stor vikt vid hur snabbladdad er webbplats och alla dess sidor är så man måste jobba med olika cachelösningar.

5. Att välja fel partner

Slutligen, i ett snabbrörligt och föränderligt ekosystem som e-handel, är det viktigt att välja rätt partner för att hjälpa dig att navigera i detta utmanande landskap. Att välja fel partner leder ofta till förlorade intäkter och stora utvecklingskostnader samt utvecklingstid. Se till att den partner ni väljer förstår era affärsbehov så att ni kan skapa ett ömsesidigt fördelaktigt partnerskap. Ett komplett ekosystem innefattar: Identitet > E-handel > Affärssystem > Betalning > Logistik.

Alla delar måste finnas representerade, och det ibland förbisedda sista steget marknadsföring är i slutändan det allra viktigaste då det gör att ni de facto säljer. Har e-handelsleverantören en helhetslösning där de erbjuder sökmotoroptimering, Google Ads annonsering in-house? I sådana fall har de sannolikt också förståelse för flexibiliteten som krävs i plattformen för att designen ska tillåta löpande textuella förändringar, med möjlighet till placering av kategoritexter både under och ovan produkterna. Rekommendationer, recensioner och referenser kan gå långt i att hjälpa er ta beslut om de partners ni överväger. Framgångshistorier kan vara till hjälp – leta efter framgångar inom liknande branscher, som kan visa att de känner till ert företag. Men glöm inte även att kolla på olika branscher.

Viktigt att överväga inför valet av e-handelsplattform

Vi har pratat om de misstag som bör undvikas i processen att välja en e-handelsplattform, låt oss nu prata om de viktiga moment som ni bör räkna med när ni utvärderar en e-handelsplattform.

Hur ser din katalog ut?

I grunden av alla e-handelslösningar finns det en katalog över produkter och kategorier. Beroende på vilken plattform du har valt kan det finnas begränsningar som hindrar dig från att driva ert företag effektivt, till exempel finns det några av SaaS-lösningarna som inte tillåter komplexa katalogstrukturer eller kraftigt begränsar antalet varianter en produkt kan ha.

Vi rekommenderar att du ställer följande frågor när du utvärderar en plattform:

  • Hur många produkter vill du sälja på nätet?
  • Tänker du visa hela ditt lager eller bara ett urval av dina produkter?
  • Hur komplex är din produkttaxonomi?
  • Är dina produkter digitala eller fysiska?

Tänk på dina befintliga system

Som företag har du redan ett antal system och det är viktigt att överväga hur den nya e-handelsplattformen kommer att interagera med dessa system. Eller om några av de kanske helt bör bytas ut? Finns det befintliga plugins eller integrationer tillgängliga? Är plattformen lätt att utöka? Att ställa dessa frågor hjälper dig att avgöra om e-handelsplattformen du har valt kommer att interagera korrekt med de system du har på plats. Och lita på oss, dina utvecklare kommer att uppskatta det.

Ni behöver utrymme för att växa

Långa laddningstider, frysta sidor och felmeddelanden är vanliga orsaker till frustration för kunder och kommer att driva bort dem. Här är det inte bara plattformen som ska övervägas utan lösningen som helhet behöver kunna växa tillsammans med ditt företag på ett smärtfritt sätt. Ett bra sätt att tänka på detta är hur skulle e-handelslösningen reagera på en oväntad stor mängd trafik som på tex Black Friday, och hur snabbladdad är lösningen i liknande situationer. Andra viktiga saker att tänka på är vilken typ av analysmöjligheter finns på plattformen så att man kan utvärdera de besökare som kommer in och skapa en smidig köpprocess för att skapa fler och fler återkommande kunder.

Betalning och frakt är en kritisk del av erfarenheten

Idag måste man erbjuda sina besökare en riktigt smidig kassa. Att ge sina kunder rätt betalningsmöjligheter är avgörande när det gäller att planera e-handeln. Lika viktigt är det att erbjuda snabba och smidiga leveranser, oavsett vart eller hur varan ska transporteras. Säkerhet är viktig men också upplevelsen för kunden. Tänk på att alltid använda ett TA-system såsom Unifaun/Pacsoft för att hantera etiketter och boka transporter, alternativt lägg ut allt lager, pack-och-plock och transporter på en TPL. De är experter. Har ditt företag några speciella krav kring betalningar eller frakt? Är er kund B2B eller B2C? Se framförallt till att er orderhantering är automatiserad i så hög grad som möjligt. Automatiska orderflöden, inte bara för att ta emot en order, utan ännu mer vid orderförändringar kommer på sikt att spara er tusentals timmar. Den funktionaliteten finns inbyggd i några e-handelsplattformar.

Sammanfattning

När du väljer en e-handelsplattform ska du vara öppen, nyfiken och påläst. Se till att du eller din partner involverar er i alla de viktigaste delarna och utarbeta en lista med frågor i förväg. Men återigen, ha fokus på det viktigaste. Ingen partner kommer kunna leverera allt utan se till att få med det ni absolut måste ha. Gör en grundlig undersökning och hitta er perfekta plattformsmatch.

Fler inlägg