Gå tillbaka

Cookiebot

Idag är det viktigare än någonsin att du ser till att din e-handel följer och anpassar sig efter regler som har med sekretess och behandling av personuppgifter att göra. I takt med att fler och fler dataskyddslagar har trätt i kraft är det dessutom viktigt att din e-handel kan samordna alla de marknader som du verkar på. 

En av de viktigaste sakerna att integrera i din e-handel är en lösning för cookie- och onlinespårning – där kommer Cookiebot Consent Management Platform (CMP) in i bilden. Cookiebot (CMP) erbjuder tre viktiga funktioner som är enkla att implementera direkt i din e-handel. Det är samtycke och övervakning av cookies samt cookie-kontroll. Genom att utbyta data som baseras på samtycke mellan kunder och hemsidor de besöker så möjliggör Cookiebot (CMP) att du enkelt kan anpassa din e-handel utifrån rådande sekretesslagstiftning. 

Starweb + Cookiebot 

Som Starweb-kund kan du vara trygg i att Cookiebot (CMP) hjälper dig ta hand om viktiga delar som handlar om sekretess och behandling av personuppgifter i din e-handel. Bland annat erbjuds du cookie- och onlinespårning som följer GDPR/ePR. Utöver att du får en automatiserad och enkel lösning, så kräver den lite eller inget underhåll alls. 

Om Cookiebot 

Med Cookiebot (CMP) får du en lösning för cookie- och onlinespårning, som dessutom fyller kraven för EU:s ePrivacy-direktivet och allmänna dataskyddsförordningnen, GDPR. Cookiebot (CMP) tillhandahålls av e-säkerhetsbolaget Cybot. 

Cookiebots (CMP) målsättning är att göra det så enkelt som möjligt för företag att efterleva nya bestämmelser kring integritet – samtidigt som det ska vara enkelt att förstå för användarna.

Besök Cookiebots hemsida