Komplett SEO guide för nybörjare och proffs

Starweb är mestadels känt som en e-handelplattform men vi kan också ett och annat om SEO.  Det händer ofta att kunder frågar om allt från det senaste inom branschen till SEO-grunder. Den här artikeln kommer att vara en introduktion och översikt över sökmotoroptimering (SEO), en obligatorisk marknadsföringstaktik om du vill att din webbplats ska hittas genom sökmotorer som Google.

I den här guiden lär du dig:

 • Vad är SEO och varför är det viktigt?
 • Sökordanalys och sökordsinriktning
 • Bästa metoder för ON-Page SEO
 • Bästa praxis för informationsarkitektur
 • Hur man utför innehållsmarknadsföring och länkbygge
 • Vanliga tekniska SEO-problem
 • Hur man spårar och mäter SEO-resultat

När du kommer till slutet av denna SEO-guiden kommer du att ha en stark förståelse för vad sökmotoroptimering är, varför den är viktig och hur du får fantastiska resultat i en ständigt föränderlig SEO-miljö.

 

1. Vad är SEO och varför är det viktigt?

Du har troligtvis hört talas om SEO, och om du inte redan har gjort det, kan du få en snabb definition av termen,  SEO är ”processen att påverka synligheten för en webbplats eller en webbsida i en sökmotors obetalda resultat ”. Men den beskrivningen besvarar inte riktigt viktiga frågor för ditt företag och din webbplats, till exempel:

 • Hur ”optimerar” du din webbplats eller ditt företags webbplats för sökmotorer?
 • Hur vet du hur mycket tid du ska spendera på SEO?
 • Hur kan du skilja ”bra” SEO-råd från ”dåliga” eller skadliga SEO-råd?

Det som troligen är intressant för dig som företagare eller anställd är hur du faktiskt kan utnyttja SEO för att driva mer relevant trafik, leads, försäljning och i slutändan intäkter och vinst för ditt företag. Det är vad vi kommer att fokusera på i den här guiden.

Varför ska du bry dig om SEO?

Många (nästan alla) människor söker efter saker. Den trafiken kan vara oerhört kraftfull för ett företag, inte bara för att det finns mycket trafik, utan också för att det finns mycket specifik, avsiktlig trafik.
Om du säljer dykarutrustning, skulle du hellre köpa en skylt så att alla i ditt område ser din annons (oavsett om de någonsin kommer att ha något intresse för det eller inte), eller dyka upp varje gång någon skriver ”köpa dykarutrustning ” i en sökmotor? Förmodligen det senare, eftersom dessa människor har avsikt att köpa.

Människor söker efter alla slags saker som är direkt relaterade till ditt företag. Utöver det söker dina kunder också efter andra saker som är löst relaterade till din verksamhet. Detta ger dig ännu fler möjligheter att få kontakt med människor och svara på deras frågor, lösa problem och bli en pålitlig resurs för dem.

Vad fungerar för att driva trafik från sökmotorer?

Först och främst är det viktigt att notera att Google ansvarar för större delen av sökmotortrafiken i världen. Detta kan variera från nisch till nisch, men det är mest troligt att Google är den dominerande aktören i sökresultaten som ditt företag eller webbplats vill synas för. Dessutom hjälper de metoderna som beskrivs i den här guiden till att placera din webbplats och dess innehåll i andra sökmotorer också.

Oavsett vilken sökmotor du använder förändras sökresultaten ständigt. Google har uppdaterat många saker kring hur de rankar webbplatser och många av de enklaste och billigaste sätten att få dina sidor att ranka i sökresultaten har blivit extremt riskabla under de senaste åren.

Så vad fungerar? Hur bestämmer Google vilka sidor som ska visas som svar på vad folk söker efter? Hur får du all denna värdefulla trafik till din webbplats?

Googles algoritm är extremt komplex men vi vet följande:

 • Google letar efter sidor som innehåller högkvalitativ, relevant information om sökarens fråga.
 • De bestämmer relevansen genom att ”genomsöka” (eller läsa) webbplatsens innehåll och utvärdera (algoritmiskt) om innehållet är relevant för det som sökaren letar efter, mestadels baserat på de sökord som den innehåller.
 • De bestämmer ”kvalitet” på ett antal sätt, men mest framträdande bland dem är fortfarande antalet och kvaliteten på andra webbplatser som länkar till din sida och din webbplats som helhet. För att uttrycka det extremt enkelt: Om de enda webbplatserna som länkar till din webbplats är bloggar som ingen annan på webben har länkat till, och min webbplats får länkar från betrodda platser som länkas till ofta, som SVT.se , kommer min webbplats att vara mer pålitlig (och antas vara av högre kvalitet) än din.

I övrigt vägs ytterligare delar av Googles algoritm för att avgöra var din webbplats ska rankas, till exempel:

 • Hur människor använder och engagerar sig på din webbplats (hittar de den information de behöver och stannar kvar på din webbplats, eller studsar de tillbaka till söksidan och klickar på en annan länk? Ignorerar de bara din sida i sökresultaten helt och hållet och klickar aldrig in? )
 • Din webbplats laddningshastighet och ”mobilvänlighet”
 • Hur mycket unikt innehåll du har (kontra mycket ”tunt” innehåll med lågt värde eller duplicerat innehåll)

Det finns hundratals faktorer som Googles algoritm överväger som svar på sökningar, och de uppdaterar och förädlar hela tiden sin process.

 

2. Sökordsundersökning och sökordsinriktning

Det första steget i sökmotoroptimering är sökordsanalysen, att verkligen bestämma vad det är du faktiskt optimerar för. Detta innebär att identifiera de termer som människor söker efter (även känt som ”sökord”) som du vill att din webbplats ska rankas för i sökmotorer som Google.
Låter enkelt, eller hur? Jag vill att min e-handel ska dyka upp när folk söker efter ”dykarutrustning” och kanske när de skriver in saker som ”köpa dykarutrusning”.

Det finns några viktiga faktorer att ta hänsyn till när du bestämmer de sökord du vill inrikta din webbplats på:

 • Sökvolym – Den första faktorn att tänka på är hur många (om några) som faktiskt söker på ett visst sökord. Ju fler människor som söker på ett sökord, desto större blir målgruppen. Omvänt, om ingen söker efter ett sökord, finns det ingen målgrupp att nå med ditt innehåll genom sök.
 • Relevans – Det är bra om en term har hög sökvolym: men vad händer om det inte är relevant för dina kunder? Relevans är helt avgörande: om du erbjuder en e-handelslösning för B2B, vill du inte dyka upp för sökningar som inte har något att göra med ditt företag, som ”betongarbete.” Men vad gäller för sökord som ”plattform för e-handel”? Intuitivt kan det verka som en bra beskrivning av vad du gör, men om du säljer till stora B2B-företag kommer det mesta av trafiken för denna mycket konkurrenskraftiga term att vara sökare som inte har något intresse av att köpa din lösning.
 • Konkurrens – Som med alla affärsmöjligheter, i SEO vill du ta hänsyn till de potentiella kostnaderna och sannolikheten för framgång. För SEO betyder detta att förstå den relativa konkurrensen (och sannolikheten att ranka) för specifika termer.

Först måste du förstå vem dina potentiella kunder är och vad de sannolikt kommer att söka efter. Om du inte redan vet vem dina kunder är, kan ett bra ställe att börja vara att definiera det, för ditt företag i allmänhet men också för SEO.

Därifrån vill du förstå:

 • Vilka typer av saker är de intresserade av?
 • Vilka problem har de?
 • Vilken typ av språk använder de för att beskriva de saker de gör, de verktyg som de använder etc.?
 • Vem annars köper de saker från?

När du har besvarat dessa frågor kommer du att ha en inledande lista över möjliga sökord och domäner för att hjälpa dig få fler sökordsidéer och för att få lite sökvolym och konkurrensmätningar.

Ta en lista över de viktigaste sätten som dina kunder beskriver vad du gör och börja mata in dem i sökordsverktyg som Googles sökordsverktyg eller verktyg som Uber Suggest (båda är gratis), i den här guiden har jag valt att använda SE Ranking.

 

Huvudtanken är att du i detta första steg vill köra ett antal sökningar med en mängd olika sökordverktyg. Dessa verktyg tittar på tusentals olika sökresultat och visar dig varje sökterm de har sett din konkurrent ranka på Google för nyligen. Så här visar SE Ranking resultatet för Malmö FF

Återigen: detta behöver inte bara vara något du tittar på för konkurrenterna. Du kan titta på relaterade verktyg, produkter eller tjänster inom samma marknad för innehållsidéer. Du kan till och med titta på bransch ledande organisationer som pratar om ditt ämne (och som dina kunder läser) och se vilka typer av sökord dessa webbplatser driver trafik för . För Starweb kan detta t.ex vara Ehandel.se.

Dessutom, om du har en befintlig webbplats, har du troligtvis lite trafik från sökmotorer redan. Om så är fallet kan du använda några av dina egna sökordsdata för att hjälpa dig förstå vilka termer som driver trafik (och som du kanske kan ranka lite bättre för).

Google gör också lite mer av den här informationen tillgänglig i deras gratis gränssnitt för webbansvariga (Search Console), (om du inte har skapat ett konto, är detta ett mycket värdefullt SEO-verktyg, både för att hitta information om sökfrågor och för att diagnostisera olika tekniska SEO-frågor – mer om Search Console här).

När du har tagit dig tid att förstå vem dina kunder är och vad de söker efter, har tittat på sökorden som driver trafik till dina konkurrenter och relaterade webbplatser, tittat på termerna som driver trafik till din egen webbplats måste du arbeta med att förstå vilka termer du kan tänkas ranka för och var de bästa möjligheterna faktiskt ligger.

Att bestämma den relativa konkurrensen för ett sökord kan vara en ganska komplicerad uppgift. På en mycket hög nivå måste du förstå:

 • Hur tillförlitliga och auktoritativa (med andra ord: hur många länkar får hela webbplatsen och hur hög kvalitet, pålitliga och relevanta är de som länkar?) andra webbplatser är som kommer att konkurrera om samma term är
 • Hur väl anpassade de är med själva sökordet (erbjuder de ett bra svar på den sökandes fråga)
 • Hur populär och auktoritativ varje enskild sida i sökresultatet är (med andra ord: hur många länkar har själva sidan och hur hög kvalitet, pålitliga och relevanta är de som länkar?)

 

3. On-Page optimering

När du har en sökordslista är nästa steg att implementera dina sökord i webbplatsens innehåll. Varje sida på din webbplats bör inriktas på ett kärnsökord och en ”låda” med relaterade termer. I en visuell översikt över den perfekt optimerade sidan erbjuder Moz.com en fin bild av hur en bra (eller perfekt) optimerad sida ser ut:

 

Låt oss titta på några kritiska och grundläggande delar som du måste förstå när du ska driva sökmotortrafik till din webbplats:

Titel Taggar

Google arbetar för att få en bättre uppfattning av en webbplats eller webbsidas verkliga betydelse och intentioner, är innehållet värdefullt blir belöningen en högre placering i sökresultatet . Samtidigt sker motsatsen, Google  ignorerar (till och med bestraffar) aggressiv och manipulativ användning av sökord, inklusive termen (och relaterade termer) som du vill ranka för på dina sidor. Och den enskilt mest påverkande platsen du kan placera ditt sökord är sidans titeltagg.
Titeltaggen är inte din sidas huvudrubrik. Rubriken du ser på sidan är vanligtvis ett H1 (eller eventuellt ett H2) HTML-element. Titeltaggen är vad du kan se högst upp i webbläsaren och fylls av sidans källkod i en metatagg:

Längden på en titeltagg som Google visar kommer att variera (den är baserad på pixlar, inte antalet tecken) men i allmänhet är 55-60 tecken en bra tumregel här. Här ska du arbeta in ditt grundläggande sökord, och du vill göra det på ett naturligt och övertygande sätt, lägg till några relaterade termer runt det begreppet också. Men kom ihåg: titel-taggen är ofta det som en sökare ser i sökresultaten för din sida. Det är ”rubriken” i organiska sökresultat, så du vill också ta hänsyn till hur klickbar din titeltagg är.

Meta-beskrivningar

Även om titel-taggen i själva verket är din sökresultat rubrik, är metabeskrivningen (ett annat meta-HTML-element som kan uppdateras i din sajtkod men inte visas på din faktiska sida) effektivt och ger din webbplats ytterligare annonstext. Google tar vissa friheter med vad de visar i sökresultaten, så din metabeskrivning kanske inte alltid visas, men om du har en övertygande beskrivning av din sida som skulle göra att personer som söker sannolikt klickar kan du öka trafiken kraftigt. (Kom ihåg: att dyka upp i sökresultaten är bara det första steget! Du måste fortfarande få sökare att komma till din webbplats och sedan faktiskt vidta de åtgärder du vill.)
Här är ett exempel på en metabeskrivning i den verkliga världen som visas i sökresultaten:

Brödtext

Själva innehållet på sidan är naturligtvis mycket viktigt. Olika typer av sidor kommer att ha olika ”uppdrag” – ditt hörnsten innehåll (viktigaste sidor) som du vill att många människor ska länka till måste skilja sig från tex ditt supportinnehåll, som du vill se till att dina användare snabbt hittar. Som sagt har Google i allt högre grad gynnat vissa typer av innehåll, och när du bygger ut någon av sidorna på din webbplats finns det några saker att tänka på:

 • Bra & unikt innehåll – Det finns ingen magisk siffra när det gäller antalet ord i en artikel. Om du har några sidor på din webbplats som innehåller en handfull till ett par hundra ord kommer du inte automatiskt bli ignorerad av Google. Men i och med de senaste Panda-uppdateringarna gynnas längre texter som har unikt innehåll. Om du har ett stort antal (tänk tusentals) extremt korta (50-200 ord) sidor eller massor av duplicerat innehåll där ingenting förändras utom sidans titeltagg kan det vara en aning problematiskt. Titta på hela webbplatsen: är en stor andel av dina sidor tunna, duplicerade texter med lågt värde? I så fall kan du försöka identifiera ett sätt att ”fylla ut” dessa sidor. Du kan också kolla din analys för att se hur mycket trafik de får, och helt enkelt utesluta dem (med hjälp av en noindex-metatagg) från sökresultaten, det förhindrar att Google tror att du försöker översvämma deras index med massor av sidor med lågt värde i ett försök att få dem rankade.
 • Engagemang – Google väger i allt högre grad engagemang och användarupplevelsestatistik. Du kan påverka detta genom att se till att ditt innehåll svarar på de frågor som sökarna ställer så att de troligen kommer att stanna på din sida och engagera sig i ditt innehåll. Se till att dina sidor laddas snabbt och att de inte har distraherande design (till exempel alltför aggressiva annonser ovanför innehållet) som troligen kommer att irritera sökarna och skrämma bort dem.
 • ”Sharability” – Inte varje enskilt innehåll på din webbplats kommer att länkas till och delas hundratals gånger. Men på samma sätt som du vill vara försiktig med att inte rulla ut massor med sidor som har tunt innehåll, vill du överväga vem som troligtvis kommer att dela och länka till nya sidor du skapar på din webbplats innan du rullar ut dem. Att ha många sidor som sannolikt inte kommer att delas eller länkas till placerar inte sidorna så att de rankas bra i sökresultaten och hjälper inte till att skapa en bra bild av din webbplats som helhet för sökmotorer.

URL-struktur

Din webbplats URL-struktur kan vara viktig både ur ett spårningsperspektiv (du kan lättare segmentera data i rapporter med hjälp av en segmenterad, logisk URL-struktur) och en synbarhetssynpunkt (kortare, beskrivande webbadresser är lättare att kopiera och klistra in). Återigen: arbeta inte för att klämma in så många sökord som möjligt; skapa en kort, beskrivande URL.
Dessutom: om du inte behöver, ändra inte dina webbadresser. Även om dina webbadresser inte är ”vackra”, om du inte känner att de negativt påverkar användare och ditt företag i allmänhet, ändra dem inte så att de är mer sökordfokuserade för ”bättre SEO.” Om du måste ändra din URL-struktur, se till att använda rätt omdirigeringstyp (301 permanent). Detta är ett vanligt misstag som företag gör när de gör om sina webbplatser.

Alt Attribut

Hur du märker dina bilder påverkar inte bara hur sökmotorerna ser din sida utan också hur mycket söktrafik  din webbplats genererar från bildsök. Ett alt-attribut är ett HTML-element som gör att du kan tillhandahålla alternativ information för en bild ifall en användare inte kan se den. Dina bilder kan försvinna (filer raderas, användare har svårt att ansluta till din webbplats etc.) så en användbar beskrivning av bilden kan vara till hjälp ur ett övergripande användarperspektiv. Detta ger dig också en annan möjlighet – utanför ditt innehåll – att hjälpa sökmotorer att förstå vad din sida handlar om.

Du vill undvika ”keyword stuffing” och klämma in ditt sökord och alla möjliga varianter av det i ditt altattribut. Om det inte passar in naturligt i beskrivningen, inkludera inte ditt sökord här alls. Se bara till att inte hoppa över altattributet och försöka ge en noggrann och korrekt beskrivning av bilden (föreställ dig att du beskriver den till någon som inte kan se den – det är vad den är där för!).

Genom att skriva naturligt om ditt ämne undviker du ”överoptimeringsfilter” (med andra ord: det ser inte ut som att du försöker lura Google att ranka din sida för ditt sökord) och du ger dig själv en bättre chans att ranka för värdefulla ”long tail” -varianter av ditt kärnämne.

 

4. Informationsarkitektur och intern länkning

Informationsarkitektur hänvisar till hur du organiserar sidorna på din webbplats. Hur du organiserar din webbplats och kopplar samman dina sidor kan påverka hur olika innehåll på din webbplats rankas som svar på sökningar.
Anledningen till detta är att sökmotorer i stor utsträckning uppfattar länkar som ”förtroende röster” och ett sätt att hjälpa till att förstå både vad en sida handlar om och hur viktig den är (och hur tillförlitlig den ska vara).

Sökmotorer tittar också på den faktiska texten du använder för att länka till sidor, kallad förankringstext (anchor text) – det hjälper Google förstå vad den sidan handlar om (men i en post-Penguin-värld, måste du se till att inte vara alltför aggressiv när du klämmer in dina sökord).

På samma sätt som en länk från SVT är en indikation på att din webbplats kan vara viktig, om du länkar aggressivt till en specifik sida från olika områden på din webbplats är det en indikation för sökmotorerna att den specifika sidan är mycket viktig för din webbplats. Dessutom: de sidor på din webbplats som har flest externa röster (länkar från andra, betrodda webbplatser) har mest kraft att hjälpa de andra sidorna på din webbplats att ranka i sökresultat.

Låt oss gå igenom ett snabbt och enkelt exempel för att hjälpa dig förstå hur länkar (eller antalet och kvaliteten på länkar som pekas till en sida) påverkar webbplatsarkitekturen och hur du länkar internt:

Vi bestämmer oss för att utföra och publicera en studie om Sverige och e-handelstrender. De som läser studien tycker att den ger och bra och värdefull information, så de delar studien på sociala medier och länkar till den från olika platser på nätet.
Studien publiceras i vår blogg eller annan lättåtkomlig plats. Alla andra sidor handlar om våra tjänster och erbjudanden och har i syfte att sälja, ingen extern webb har länkat till dessa sidor. Studien i sig kan vara väl positionerad för att ranka bra i sökresultaten för olika fraser. Genom att länka från vår studie till våra viktigaste försäljningsorienterade sidor kan vi emellertid överföra lite av förtroendet och auktoriteten i vår guide till dessa sidor. De kommer inte att vara lika bra positionerade för att ranka i sökresultat som vår studie, men de kommer att vara mycket bättre positionerade än när de inte hade några länkar (på vår webbplats eller på andra webbplatser) som pekade på dem. En viktig anmärkning här: i detta exempel har vi använt en fiktiv studie som mest länkad till. I många fall kommer din mest länkade sida att vara din hemsida (sidan som folk länkar till när de pratar om dig, när du får press osv.) Så se till att länka strategiskt till de viktigaste sidorna på din webbplats från din hemsida.

Informationsarkitektur kan vara ett extremt komplext ämne – särskilt för större webbplatser – men på en hög nivå är de viktigaste sakerna att tänka på :

 • Du vill förstå dina mest länkade sidor (använd verktyg som Ubersuggest, Ahrefs, SEranking, Majestic SEO eller Moz och titta på rapporten ”toppsidor” för att hitta dessa).
 • Håll dina viktigaste söksidor (de sidor du använder dina värdefulla sökord) ”högt upp” i din informationsarkitektur: det innebär att du länkar till dem ofta i navigationselement och länkar till dem när det är möjligt från dina mest länkade sidor. (t.ex. se till att din hemsida och din version av vår studie länkar till de mest värdefulla sidorna på din webbplats ur ett sökperspektiv – dina ”säljsidor”).
 • I allmänhet vill du ha en ”platt informationsarkitektur” för din webbplats – vilket innebär att du placerar alla sidor som du vill ranka för  i sökmotorer med så få klick som möjligt från din hemsida och mest länkade till sidor.

 

5. Content Marketing & Länkbygge

Eftersom Googles algoritm fortfarande till stor del bygger på länkar, är det uppenbart otroligt viktigt att ha ett antal högkvalitativa länkar till din webbplats för att driva söktrafik. Du kan göra allt det arbete som krävs på sidan och även teknisk SEO men om du inte har länkar till din webbplats, kommer du inte att dyka upp i sökresultatlistor.
Det finns ett antal sätt att få länkar till din webbplats, men när Google och andra sökmotorer blir mer och mer sofistikerade har många av dem blivit extremt riskabla (även om de fortfarande fungerar på kort sikt). Om du är ny inom SEO och vill utnyttja kanalen, är dessa riskabla och mer aggressiva metoderna att försöka få länkar sannolikt inte bra för ditt företag, eftersom du inte vet hur du ska navigera i fallgroparna korrekt och utvärdera riskerna. Att försöka skapa länkar specifikt för att manipulera Googles ranking skapar inte heller något värde för ditt företag.

Ett mer hållbart tillvägagångssätt för att få länkar är att fokusera på mer allmänna, hållbara marknadsföringsmetoder som att använda sig av content marketing som också innehåller specifika termer du vill ranka och engagera dig i traditionell PR för ditt företag.

Processen att skapa och marknadsföra innehåll som ger dig länkar och social shares är en arbetsintensiv process. Det finns många olika sätt att effektivt skapa innehåll, hjälpa det att bli upptäckt och ranka bra i sökresultaten. De flesta tillvägagångssätt kommer emellertid att kräva att du går igenom någon kombination av följande tre steg:

1. Identifiera och förstå dina länkar

Det första du behöver göra för att ge ditt innehåll lite dragkraft är att förstå vem som troligen kommer att länka till och dela ditt innehåll. Det finns flera verktyg som hjälper dig att identifiera influencers inom din nisch som kan dela ditt innehåll, det mest kraftfulla är BuzzSumo följt av Ahrefs. Tanken med att utnyttja dessa verktyg är att först identifiera vem som redan gör det bra och potentiella länkare i ditt område, sedan vill du förstå vad de delar och länkar till. Ta reda på vad deras problem är, vilka typer av innehåll de vanligtvis delar och börja tänka på hur du kan skapa något de skulle tycka är värdefullt och vill dela med sin publik (som också skulle finna det värdefullt).

När du arbetar genom denna process ska du tänka på vad du kan göra för dessa influencers. Hur kan du hjälpa dem med sina egna projekt? Vad kan du göra som skulle hjälpa dem att uppnå sina egna mål? eller vad kan du skapa eller erbjuda som skulle vara av värde för den publik de skapar innehåll för och försöker hjälpa? Har du tillgång till unik information eller kunskap som skulle hjälpa dem att göra sina jobb bättre? Om du konsekvent kan vara till nytta för ledande innehållsskapare i din nisch, kommer du att börja bygga starka relationer som kommer att ge utdelning när du skapar innehåll.

Innan du skapar något bör du redan ha tänkt på hur det innehållet kommer att delas: vem kommer att dela det, och varför skulle de göra det?

2. Bestämma vilket innehåll du kan skapa och hur du kan marknadsföra det

Nu måste du försöka förstå vad dina egna förmågor är, och vilken typ av innehåll du kan skapa som sannolikt kommer att delas och marknadsföras av andra. Fokusera på att skapa olika innehåll som kommer skapa verkligt värde, ha en tydlig plan för hur du ska marknadsföra dessa tillgångar.

3. Knyt ihop ditt content till specifika sökord

Slutligen, glöm inte dina sökord! Det betyder inte att varje gång du skapar content behöver klämma in ett sökord som inte passar: det betyder att du kan använda sökordsanalysen som ett medel för att upptäcka smärtpunkter (när människor vänder sig till sökmotorer för att leta efter saker, vill de ha innehåll som ger ett bra svar på deras fråga!), och att när du skapar nytt content vill du leta efter de olika sätten du kan integrera det språk som dina kunder använder i ditt content. Särskilt de som faktiskt kommer att länkas till och delas (eftersom du i allt högre grad behöver få någon form av distribution för sidor där du vill att de ska rankas för värdefulla sökord).

 

6. Vanliga tekniska SEO-problem och lösningar

Genom åren har grunderna för SEO som tex de mest effektiva sätten att bygga länkar för att ranka förändrats (och innehållsmarknadsföring har blivit allt viktigare). Trots det är vad många skulle kalla ”traditionell SEO” fortfarande otroligt värdefullt för att generera trafik från sökmotorer. Som vi redan har diskuterat är sökordsanalys fortfarande värdefull, och tekniska SEO-frågor som hindrar Google och andra sökmotorer från att förstå och ranka webbplatsens innehåll är fortfarande avgörande.

Det finns några vanliga misstag och problem som de flesta webbplatser står inför som ännu mindre till medelstora företag kan dra nytta av att vara medvetna om:

Sidhastighet

Det första jag vill ta upp är webbhastighet. Ju snabbare din webbplats är, desto mer gynnar Google den. Det finns ett mycket användbart verktyg från Google själva för att kontrollera din webbplatshastighet: Google PageSpeed Insights. Det här verktyget ger dig en översikt över vilka aspekter som behöver förbättras för att öka hastigheten på en viss sida.

En av de rekommendationer vi ofta ger är att optimera dina bilder. Många webbplatser har bilder som är relativt stora, vilket tar mycket tid att ladda. Om du ändrar storlek på dina bilder kan du snabba upp laddtiden. Om du har en WordPress-webbplats kan du enkelt göra det genom att installera ett plugin som gör det åt dig.

Ett annat tips är att aktivera webbläsarens caching och gzip-komprimering. Båda kommer att påskynda hela din webbplats. Den första gör att din webbplats laddas snabbare för återkommande besökare och den andra komprimerar statiska filer, vilket gör att dem laddar snabbare i din webbläsare.

Mobilvänlighet

2018 bytte Google till mobil-först indexering (mobile-first index). Det betyder att Google tittar på mobilversionen av din webbplats för att bestämma hur högt du ska ranka. Så om skrivbordsversionen av din webbplats är briljant, men din mobila webbplats inte är responsiv (mobilanpassad), har du mycket arbete att göra!

Ett bra sätt att testa om din webbplats är – åtminstone – mobilvänlig är att använda Googles mobil test. Detta ger dig en indikation om din webbplats lämpar sig för visning på mobila enheter eller inte. Men sluta inte efter att du har kontrollerat det här. Det bästa är att besöka din webbplats på din mobiltelefon. Bläddra genom dina sidor och försök att klicka på varje knapp, bild och länk för att se vad som händer. Fungerar allt som förväntat? Kan du faktiskt köpa något på din webbplats när du använder din mobiltelefon? Visas alla sidor korrekt? Du kanske kommer fram till att du har lite arbete att göra!

Omdirigeringar

Felaktig implementering av omdirigeringar på din webbplats kan påverka sökresultaten. Försök undvika att flytta webbplatsens innehåll från en URL till en annan. Med andra ord: om ditt innehåll finns på exempel.se/sida, och den sidan får trafik från sökmotorerna, vill du undvika att flytta allt innehåll till exempel.se/ny-sida såvida det inte finns ett extremt starkt affärsskäl som skulle vara värd en eventuell kortsiktig eller till och med långvarig förlust av sökmotortrafiken. Om du behöver flytta innehåll vill du se till att du implementerar permanenta (301) omdirigeringar för innehåll som flyttar sig permanent, eftersom temporära (eller 302) omdirigeringar (som ofta används av utvecklare) indikerar för Google att flytten kanske inte är permanent, och att de inte borde flytta all länkkraft och ranking till den nya URL: n.

Duplicerat innehåll

Tunt och duplicerat innehåll är ett annat fokusområde med Googles Panda-uppdateringar. Genom att duplicera innehåll (lägga samma eller ha nästan identiskt innehåll på flera sidor) späder du ut länkkraft mellan två sidor istället för att koncentrera det på en sida, vilket ger dig mindre chans att ranka konkurrenskraftiga fraser. Genom att ha stora mängder duplicerat innehåll får du din webbplats att se ut som den är full med innehåll av lägre kvalitet (och eventuellt manipulerande) i sökmotorns ögon.
Det finns ett antal saker som kan orsaka duplikat eller tunt innehåll. Dessa problem kan vara svåra att diagnostisera, men många betalda SEO-verktyg erbjuder ett sätt att upptäcka duplicerat innehåll, till exempel Moz analytics och Screaming Frog.

XML-webbplatskarta (sitemap)

XML-webbplatskartor kan hjälpa Google och Bing att förstå din webbplats och hitta allt dess innehåll. Det finns ett antal gratisverktyg för att generera XML-webbplatskartor.

 

7. Hur man spårar och mäter SEO-resultat

När du börjar arbeta med din SEO och lägger ned mycket tid vill du säkert veta om det fungerar. Så hur spårar man om och hur bra det går?  frågan har faktiskt ett ganska enkelt svar:

Sökordsrankning

Att titta på var din webbplats rankar på utvalda sökord är inte en slutdestination, resultatet varierar beroende på fysisk plats och därför svåra att spåra, dessutom indikerar de endast var du dyker upp i sökresultaten. Men att få en grov uppfattning om var din webbplats rankas för kärntermer kan vara en användbar indikator på din webbplats hälsa. Det betyder inte att du ska bli alltför besatt av att ranka för någon term. Kom ihåg: ditt ultimata mål är att driva mer relevant trafik som driver mer affärer – om du säljer dykarutrustning, är det viktigare då att du rankar för ”dykarutrustning” eller att genomföra en SEO-strategi som hjälper dig att sälja mer dykarutrustning på det mest kostnadseffektiva sättet som möjligt? Använd rankningar som en allmän hälsokontroll.

Ett antal verktyg kan hjälpa dig att kontrollera din ranking. De flesta erbjuder ganska likartad funktionalitet men funktioner som lokal eller mobil ranking är ibland unika i vissa av verktygen. Om du är ett litet företag eller bara kommer igång med SEO rekommenderar jag att du väljer ett gratis och lättanvänt verktyg och bara håller ett öga på en handfull av de grundläggande sökorden du vill spåra för att hjälpa dig att mäta framsteg.

Organisk trafik

Organisk trafik är en mycket bättre indikator för dina SEO-ansträngningar. Du kan enkelt mäta din organiska trafik med de flesta analysverktyg – eftersom den är gratis och den mest använda kommer vi att titta på hur du får informationen i Google Analytics.

För en snabb kontroll kan du helt enkelt titta på webbplatsens huvudrapportsida och klicka på ”Alla sessioner” för att filtrera för organisk trafik (trafik från sökmotorer som utesluter betald söktrafik):

Organiska Leads &försäljning

Uppenbarligen bör det primära sättet att mäta dina sökmotoroptimeringsresultat vara faktiska leads, försäljning, intäkter och vinst. Liksom med alla affärsaktiviteter behöver du kunna svara på: hur hjälper aktiviteten till  att höja lönsamheten? Den enklaste vägen här är att ställa in mål eller spåra e-handel i ett verktyg som Google Analytics.

Vad händer nu?

Om du har kommit så här långt har du nu bildat dig en uppfattning om hur sökmotorer rankar webbplatser och hur du kan placera din egen webbplats och ditt företag för att generera mer söktrafik från sökmotorer som Google. Vad ska du göra nu?

Prioritera.

Ingen webbplats gör ett perfekt jobb med att leverera mot varje enskild aspekt av sökmotoroptimering. Tänk på de saker du gör bra, har budget och resurser för, vad som kommer att ge ditt företag den bästa avkastningen för din investering – detta kommer att vara något annorlunda för varje företag och webbplats.

Om du är bra på att skapa och marknadsföra innehåll kan du bestämma vilka sökord du vill gå efter och fokusera dina ansträngningar där.

Om du har en stor och komplex webbplats, fokusera på att få rätt teknisk SEO (eller anställa någon som kan).

Om du är ett litet företag som skulle ha nytta av att ranka för mycket specifika geofokuserade sökord men inte mycket annat, kan du öka dina lokala SEO-ansträngningar (och sedan kanske fokusera på andra marknadsföringsinsatser när du börjar se minskande avkastning från dina ansträngningar där ).

Kom alltid ihåg att det ultimata målet med alla sökmotoroptimeringsinsatser är att få mer exponering och trafik för ditt företag eller webbplatsens innehåll. Leta efter sätt som sökmotortrafik kan hjälpa ditt företag och webbplats: inte bara jaga efter de senaste SEO-buzzwords eller hoppa varje gång Google lämnar en rekommendation som kan förbättra din sökrankning.

 

Se hur andra e-handlare ökar sin försäljning med Starwebs e-handelsplattform.

Boka Demo Nu