6 tips för att skapa en effektiv Google Shopping-budstrategi

Med rätt Google Shopping budgivning strategi är  Shopping-kampanjer ett kraftfullt sätt att engagera dina kunder med världens mest populära sökmotor. Men många e-handlare lyckas ändå inte ta vara på denna möjlighet.

Varför? Även om många gör ett bra jobb med att inkludera alla relevanta uppgifter och massor av attraktiva produktbilder, har de ingen formell strategi när det gäller budgivning.

Här är sex beprövade tips för att skapa en effektiv Google Shopping budgivning strategi:

 

1. Segmentera kampanjer baserat på avsikt

Brist på segmentering kan påverka din Google Shopping-kampanj negativt. Att inte se över avsikten hos olika segment när de söker efter produkter innebär att du kommer att visa irrelevanta produkter. Så förstå vad dina kunder söker när de har ett problem eller behov och letar efter dina produkter. Detta hjälper dig att göra din budstrategi kostnadseffektiv.

 

2. Minska buden där annonsutgifterna går till spillo

När du lägger bud för vissa kategorier och sällan går igenom dem är risken för att slösa med annonsutgifter stor. Så ställ in en regel som gör dig uppmärksam på när pengar slösas bort så att du kan omfördela dem någon annanstans.

 

3. Planera när buden ska ökas

Skapa regler för när du ska öka dina bud. Detta inkluderar att segmentera dina ”konverterare” i tre nivåer:

  • Mellan – Filtrera bort upprepade konverterare och öka dina bud för varje, så länge de uppfyller ditt försäljningskostnadsmål.
  • Topp – Använd en strategi för budstapling med produkter som ger högst ROAS så att du kan öka dina vinster.
  • Engångs – Upprätta en budstrategi som ger rätt balans mellan att ge dessa poster tillräcklig exponering och att inte spendera på dem som om de vore en mellanprodukt.

 

4. Ge inte upp på produkter med noll eller få intryck

Vissa av dina produkter kanske inte har fått några intryck under den senaste månaden. Istället för att omfördela hela budgeten någon annanstans gör du en konkurrens bedömning för de berörda produkterna.

 

5. Öka dina bud vid varje kampanj och högtid

När du kör en kampanj är det absolut nödvändigt att du också ökar dina bud på de produkter du marknadsför. Även om det innebär att dina vinstmarginaler kommer att minska, kommer du att se en lägre avkastning om du inte ökar dina bud och därmed ökar exponeringen och försäljningen.

 

6. Testa dina bud

Att öka dina bud med en liten andel kan leda till betydande ökningar av intäkter och vinst. Så testa bud kontinuerligt för att hitta den bästa balansen. Dela upp dina kampanjer per vecka och timme för att se hur mycket konverteringsgraderna ändras med dessa mätvärden.

Du måste använda rätt budmodifierare för att spendera mer på den trafik som konverterar mest. Överväg också att använda budmodifierare med geografisk inriktning för att investera mer i klick från områden som ger bäst resultat.

 

Sammanfattning

Genom att implementera dessa tips bör du se en betydande förbättring av dina Google Shopping-kampanjer när det gäller konverteringsgrader, intäkter och vinst.

Med en effektiv Google Shopping-budstrategi i din arsenal kan du njuta av en oöverträffad konkurrensfördel genom att dra full nytta av en av de mest kostnadseffektiva formerna av annonsering som finns.