Tillväxt är avgörande, statistik i e-handelsplattform

Långsiktig sökmotoroptimering

Stort konverteringsfokus där design och On Page SEO kan samverka

För att lyckas som e-handlare är det viktigt att aktivt jobba med SEO. Förstaplatsen är inte densamma överallt, utan responsiva sidor och lokala sökningar har förändrat vilka resultat Google ger.

Med fokus på konvertering kan inte bara antalet order öka, utan alla typer av konverteringar.

Personlig SEO specialist

Du får direktkontakt med en personlig SEO specialist som ingår i ett team. Personen ansvarar för tjänsten och följer kontinuerligt upp resultatet via tydliga rapporter. Åtgärder görs vid behov och återkoppling sker på telefon alternativt mejl.

Ingen bindningstid

Du betalar ett paketpris per påbörjad månad för SEO. Ingen bindningstid.

SEO är ett långsiktigt arbete och vi rekommenderar minst 12 månaders sökmotoroptimering. Det tar tid att få Google att tycka bättre om din e-handel, än dina konkurrenters e-handel.

Starweb On Page SEO-paket

Välj paket baserat på dina behov av synlighet och målgrupp. Vi ansvarar för strategi, planering och all optimering.

SEO PRO

SEO BAS

För dig som vill satsa och konvertera fler besökare till kunder. Vi hjälper dig att skriva copy, gör konkurrentanalys och kontinuerlig design ingår!

 • Allt i BAS ingår
 • Konkurrentanalys, identifiera och utvärdera dina konkurrenters digitala närvaro
 • Vi skriver och SEO-anpassar dina kategoritexter
 • 1 timme skräddarsydd design/mån med kontinuerliga designförbättringar som lyfter ditt varumärke och förtroende
 • Optimering av både kategori- och produktsidor. Få ringar på vattnet med en bredare synlighet och taggning av samtliga produkter med pris på Google
 • Månatlig muntlig konsultation med resultat- och måluppföljning
 • Google My Business för lokala sökningar

Paketpris: 9 900 kr/mån *
Går att utöka och skräddarsy med fler timmar.

Kom igång med SEO, öka din konvertering, få löpande statistik och muntlig kvartalsuppföljning.

 • Konverteringsanalys av flöden, kassa och försäljning
 • Nulägesanalys få djupare insikt i hur din butik presterar och dina användares beteende
 • Optimering av kategorisidor. Driv mer kvalitativ trafik till din butik
 • Månatlig konsultation och statistik via rapporter per mejl
 • Kvartalsvis muntlig konsultation med resultat- och måluppföljning
 • Google Analytics och Google Search Console

Paketpris: 3 900 kr/mån *

* En startavgift på ett månadsbelopp tillkommer för upprättande av åtgärdsplan, analyser, verktyg etc.

Kontakta mig om sökmotoroptimering