Nyhet! Internationell momshantering

Nu kan butiker som har internationell handel ange separata momsinställningar för respektive land, samt specifika momssatser för enskilda produkter.

Som e-handlare med försäljning av momspliktiga varor från Sverige till privatpersoner i annat EU-land, eller tex Norge, måste man betala moms i mottagarlandet om försäljningen överstiger en viss summa, så kallade tröskelvärden. Tröskelvärdena är individuella för varje land precis som momssatserna.

Generella momsinställningar för respektive land görs under Inställningar/Valuta och moms. Ange de länder och momssatser där annan moms än den svenska ska tillämpas. Under respektive produkt finns sedan en momsinställning för specifik moms för de olika länderna som angivits i de generella momsinställningarna.

Obs! Om webbutiken är kopplad till ett affärssystem bör dess standardinställningar för moms kontrolleras för att säkerställa informationsöverföringen och korrekta bokföringsunderlag.