Nya funktioner: En landsprislista och två olika dagsrapporter

Två olika dagsrapporter

Få en djuplodad insikt om din försäljning – varje dag, vecka eller månad!

I admin kan man med enkelhet sedan tidigare filtrera fram order inom specifika datumintervaller, från/till olika totalsummor och valutor, hitta order med ett visst frakt- eller betalsätt, eller order där en specifik rabattkod har använts. Du kan tom. frisöka efter order som innehåller ett visst artikelnummer, eller kundnamn.

Baserat på filtreringen ovan kan du därefter hämta följande rapporter:

  • Summering per dag visar alla valda order grupperade dag-för-dag. Flera order samma dag summeras alltså på en enda rad i Excel och du får snabbt en överblick hur många order butiken säljer varje dag. Du kan bl.a. se totalsumma per order med och utan moms, varusummor, varumoms med olika momssatser samt frakt-/betalsättsavgifter för respektive betal- och fraktsätt.
  • Summering per order ger samma tydliga överblick av alla valda order som rapporten ovan, men ner på enskild ordernivå. Per order kan du se ordernr, aktuell orderstatus, kund och kundtyp, totalsumma, varusumma och varumoms med olika momssatser samt frakt-/betalsättsavgifter för respektive betal- och fraktsätt.

Längst upp i båda rapporterna har du dessutom en summering för samtliga order per land och valuta. Där visas alla totalsummor, varusummor, olika momsatser och frakt-/betalsättsavgifter summerat för valt datumintervall.

Funktionen för dagsrapporter är tillgänglig redan nu för alla som har PLUS och PREMIUM.

 

Basprislistan blir en egen landsprislista

Styr visualitet även för basprislistan

I somras blev kundgrupper omvandlade till prislistor och kundtaggar. Nu tar vi nästa steg och bryter ut basprislistan till en egen landsprislista.

”Basprislistan” är den prislista som alla nya kunder i din butik tilldelas per automatik, och som innehåller grundpriset på alla dina produkter. Att styra visualitet med ”Visa för” även för basprislistan ger stora fördelar för alla som jobbar med B2B och prislistor. Välj vilka produkter och kategorier som ska synas för alla, medan inloggade återförsäljare med olika prislistor endast ser utvalda produkter och kategorier.

Tidigare såg återförsäljare alla produkter samt de produkter och kategorier som var valda för respektive prislista. Nu kan man istället visa 100 produkter för besökare, endast 2 produkter för prislista A och 5 helt andra produkter för prislista B.

 

Detta lägger grunden för äkta multivaluta med unika priser per valuta, som lanseras under Q1, 2018. För e-handlare som är verksamma i flera länder och med flera valutor kommer man i detalj kunna marknadsanpassa både pris och sortiment. Vid lansering blir multivaluta tillgänglig för alla som har PREMIUM, helt utan kostnad!