Underbiträden till Starweb

Inledning

Starweb* (”vi”) använder ett antal leverantörer som underbiträden till de personuppgifter som vi hanterar.
Samtliga leverantörer har ingått underbiträdesavtal med oss.

Underbiträden där Starweb är underbiträde
(system som kan hantera våra kunders kunders personuppgifter)

Företag

Syfte

Överförs uppgifter utanför EU?

Amazon Web Services, Inc.

Serverkapacitet, molntjänster och IT-infrastruktur.

Nej (2022)

Google LLC

E-post för starweb.se; delade filer inom Starweb. Kan hantera kunders kunders personuppgifter inom ramen för vissa supportärenden som efterfrågas av vår kund (ex. import/export).

Ja (SCC**)

Zendesk, Inc.

Supportärendehantering via bl.a. e-post. Kan hantera kunders kunders personuppgifter inom ramen för vissa supportärenden som efterfrågas av vår kund (ex. import/export).

Ja (SCC**)

Livechat, Inc.

Supportärendehantering via chatt. Kan hantera kunders kunders personuppgifter inom ramen för vissa supportärenden som efterfrågas av vår kund (ex. import/export).

Ja (SCC**)

Functional Software, Inc (”Sentry”)

Automatiska felrapporter från applikationer. Kan i undantagsfall hantera personuppgifter från automatiska felrapporter, även om Starweb aktivt begränsar dessa så långt det är möjligt.

Ja (SCC**)

Underbiträden där Starweb är personuppgiftsansvarig
(system som kan hantera våra kunders personuppgifter)

Företag

Syfte

Överförs uppgifter utanför EU?

Amazon Web Services, Inc.

Serverkapacitet, molntjänster och IT-infrastruktur

Nej (2022)

Google LLC

E-post för starweb.se; delade filer inom Starweb

Ja (SCC**)

Get a Newsletter Scandinavia AB

Utskick via e-post till butiksägare och prenumeranter

Nej (2022)

Zendesk, Inc.

Supportärendehantering via bl.a. e-post

Ja (SCC**)

Livechat, Inc.

Supportärendehantering via chatt

Ja (SCC**)

Functional Software, Inc (”Sentry”)

Automatiska felrapporter från applikationer. Kan i undantagsfall hantera personuppgifter från automatiska felrapporter, även om Starweb aktivt begränsar dessa så långt det är möjligt.

Ja (SCC**)

Fortnox AB

Fakturering och bokföring

Nej (2022)

Ekonomihuset Moberg AB

Fakturering och bokföring

Nej (2022)

PE Accounting Sweden AB

Fakturering och bokföring

Nej (2022)

Preventia Finans AB

Fakturering, påminnelseservice och inkasso

Nej (2022)

Scrive AB

Hantering av avtal mellan butiksägare och Starweb

Nej (2022)

Telavox AB

Växelsystem för telefoni

Nej (2022)

Hubspot Inc.

CRM-system – hanterar kontaktuppgifter till kunder och leads

Ja (SCC**)

Zoho Corporation Pvt. Ltd.

CRM-system – hanterar kontaktuppgifter till kunder och leads
Zoho Forms – kundkontakt via mail

Nej (2022)

Younium AB

Subscription management system för avancerad fakturering. Hanterar kontaktuppgifter till kunder

Nej (2022)

Slutnoter

*Starweb AB, org. nr 556696-9019 med adress Gustav Adolfs torg 4, 211 39 Malmö, mejl sales@starweb.se och telefon 040-602 09 00
** SCC = Standard contractual clauses, godkänt enligt European Commission beslut 2021/914 den 4 juni 2021