Vad är SEM?

SEM står för ”Search Engine Marketing”, där det finns ett antal riktlinjer som bör följas för att kunna skapa bra marknadsföringsstrategier. Inom SEM används betalda metoder för att öka företagets synlighet online.

Olika företag betalar för att annonser ska visas i sökmotorer, vanligtvis högst upp bland sökresultaten. Vissa sökord väljs ut och när en användare väljer att söka på de orden, ser de förutom sökresultaten också en annons från företaget. Det är bara om användaren sedan klickar på annonsen som företaget måste betala för denna form av marknadsföring.

Läs mer om Google ADS-annonsering.

 

Skillnaden mellan SEO och SEM

SEO är en förkortning för ”Search Engine Optimization” och är metoder som framför allt fokuserar på att förbättra en hemsida så att den får mycket trafik från så kallade ”organiska” sökresultat. Dessa organiska sökresultat kommer upp i sökningar för att de svarar mot en användares sökning, medan ”icke-organiska” sökresultat är betalda annonser.

I jämförelse har SEM som mål att få in trafik och synlighet både från betalda annonser och organiska sökresultat. Med SEO fokuserar företaget helt och hållet på att ranka väl i den organiska resultaten. Medan SEM är en mer allomfattande term som använder sig både av SEO och PPC eller så kallad ”pay per click” där företaget betalar för varje klick som användaren gör på en annons, och på detta sätt får mer trafik till hemsidan.

Vad kostar SEM?

Kostnaden för en betald annons som används för PPC brukar bestämmas av ett budsystem där olika annonsörer deltar för att nå samma målgrupper. Ett känt nätverk som levererar trafik till annonsörer är Google Adwords vilket är den mest populära leverantören på området. Här finns många inställningar och variabler som annonsören kan välja mellan, till exempel i vilket geografiskt område som annonserna ska visas. Andra nätverk är Bing Ads och Yahoo! Search Marketing. De flesta kampanjer brukar baseras på en budget där annonsören i förväg väljer hur mycket pengar som ska spenderas per kampanj.