Fyra fantastiska försäljningsrapporter!

Många beslut för webbutiken föregås av många frågor. Hur är försäljningen överlag? Vilka produkter är bästsäljare? Finns det någon kategori, något land eller varumärke som sticker ut? I PREMIUM och B2B-PREMIUM finns ett rapportverktyg som är enkelt att använda, inte bara som underlag för sortimentet, utan också som underlag för marknadsföringskampanjer och återförsäljaravtal.

 • Per produkt
  Visar hur specifika artikelnummer och kategorier har presterat. Förutom försäljning i antal och antal orderrader syns också priser och snittpriser för respektive produkt i respektive valuta.
 • Per produkt och kund
  Förutom försäljning i antal och priser i respektive valuta, är det intressant att få reda på vilka kunder i vilka länder som faktiskt står för omsättningen.
 • Per tillverkare/varumärke
  Att lyfta perspektivet från produktnivå och analysera tillverkare/varumärken ger en snabb inblick i vilka tillverkare/varumärken som står sig bäst i konkurrensen.
 • Per land
  Få en tydlig bild hur försäljningsfördelningen ser ut per land och hur kategorier och artiklar presterat i respektive land.

Läs mer om hur rapporterna kan användas i vårt nyhetsbrev. I vårt senaste webinar Exporter & Rapporter tipsar vi även om olika sätt att använda pivottabeller för att sammanställa rapporterna på förträffliga sätt.