Starweb lanserar en handbok för B2B E-handel

På Starweb hjälper vi e-handlare att välja rätt e-handelsplattform, få en tydlig företagsidentitet och att automatisera sina kringsystem. Först då kan e-handlaren skala upp och växa online. Detta har vi gjort i över 20 år och vågar därför kalla oss för specialister. Tillsammans med våra e-handlare har vi lanserat en B2B e-handelslösning och det är just utmaningarna och lösningarna som våra B2B e-handlare har stött på som lyfts fram i denna boken.

Majoriteten av företag räknar med att onlineförsäljningen fortsätter att öka de kommande tre åren. En tredjedel (32 %) tror att onlineförsäljningen kommer öka med hela 25 %
eller mer. Ytterligare en tredjedel (33 %) av företagen, som idag inte säljer digitalt, planerar att göra det snart enligt en rapport från Svea 2020/2021. Det innebär att nu investerar många företag för att öka sina framtida intäkter online.

När en e-handelslösning implementeras finns det inga garantier för framgång. Ditt val av B2B e-handelsleverantör är en investering som kommer att påverka ert företag under lång tid, så det är viktigt att fatta ett välgrundat beslut. Vi hoppas därför att denna boken blir ett bra stöd för dig i valet av B2B e-handelsplattform.

Med hjälp av denna boken vill vi hjälpa dig som antingen redan är en etablerad e-handlare eller som planerar att bli en e-handlare – att sälja till företag. Vi går på djupet och ser över alla delar som man antingen bör åtgärda eller i varje fall behöver känna till. Vilka delar som passar ert företag eller i vilken ordning du väljer att göra stegen är helt upp till dig. Vi har e-handlare inom alla segment och alla storlekar som har kommit olika långt på sin e-handelsresa. Därför är vi konkreta med vad man ska göra och ibland vill vi bara lyfta fram något som du bör tänka på.