Använd Google Search console i din webshop

Om du redan aktivt arbetar med eller har som mål att börja driva organisk (dvs obetald) trafik till din webshop finns det flera användbara verktyg som hjälper dig att lägga en grundläggande SEO-strategi. Google search console är ett av dem – och vill du arbeta med att driva mer trafik till din webshop skulle jag säga att den är lika grundläggande som exempelvis Google analytics.

Utvärdera din synlighet

Först och främst – har du inte redan verktyget implementerat i din webshop – se till att skaffa det! Som Starwebkund har du fri support och en briljant avdelning som gärna hjälper dig att sätta verktyget på plats :)

När du väl har search console på plats kan du använda verktyget till en massa spännande saker. Just här kommer jag att gå igenom hur du bäst nyttjar verktyget för att dra nytta av din synlighet genom att regelbundet arbeta med din organiska CTR.

Vad är organisk CTR?

CTR är den procentuella andelen av de som sett just din sökträff och sen också valt att klicka på den. Precis som med Google ads – fast en organisk variant. Väl inne i Google search console finns ett flertal val att göra. När du vill arbeta med din CTR ska du leta under “Söktrafik – Sökanalys” för att få ett utdrag på din organiska synlighet de senaste 28 dagarna.

 

Så kan det då se ut inne i verktyget med uppdelningen sökbegrepp, klick, exponeringar, CTR, position.

använd google search console för att förbättra din seo

 

Hur ska du tolka datan?

Här kan du enkelt filtrera ut sökbegrepps antal exponeringar, antal klick samt position. I våra SEO-paket arbetar vi med hjälp av det här underlaget för att förbättra våra kunders organiska CTR och på så sätt driva mer besök som leder till köp. Ser du exempelvis att du syns jättebra på ett shampoo som du vill sälja mer av – men att endast två procent klickar på din visning? Då bör du gå till den relevanta sidan som rankar (syns på Google) och försöka att förbättra titeln och beskrivningen för att göra den mer säljande.

I våra tidigare blogginlägg skrev jag om hur du lyfter USP:ar i din titeltagg och beskrivning av sidan för att leda bättre trafik. Om du dessutom dokumenterar din CTR innan du gör ändringar på en speciell sida kan du följa upp resultatet senare för att se om utfallet blivit bättre. Om inte kan det ibland bero på att sökningarna är för få och att mängden data är för liten för att utröna en trend. Men om mängden data är stor och du ändå inte ser någon förbättring ska du kanske fundera på ytterligare tvistar för att göra det bättre. Kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar som ska ge dig bättre SEO-resultat!