Driften är i trygga händer

Automatiskt skalbar drift med jourhavande drifttekniker

99.99% upptid, eller mer!

Se aktuell driftstatus.

Hela driftmiljön är redundant och butikerna uppdateras löpande – utan nertid. De senaste 12 mån har Starweb haft otroliga 99.99% i upptid vilket motsvarar 60 minuters nertid under hela året inklusive planerat underhåll!

Målet i år är att ha ett helt avbrottsfritt år.

För e-post kan mindre störningar förekomma i samband med en uppdatering. Något som oftast inte märks då en e-postuppdatering kan ta några sekunder. Planerat underhåll för e-post är andra onsdagen i månaden, kl 06-08.

PREMIUM

Automatiskt skalbar drift med jourhavande drifttekniker