Språktillbehör

Butiken är nu översatt till engelska och fler språk tillkommer under 2015. Du kan lägga till språktillbehöret för 80kr/mån till din webbutik (ingår i PLUS-butiken). Med engelska i butiken kan du bredda din marknad och få din webbutik att nå till hela världen.

Beställ språktillbehöret genom att kontakta vår support via chatt, mail eller telefon:
Mail: support@starweb.se
Telefon: 040-60 20 900

När du beställt språktillbehöret aktiverar du det genom att klicka på ”inställningar – språk och länder”. Gå sedan till ”Utseende – teman, temainställningar”. Men hjälp av drag-och-släpp-tekniken kan du placera språkmodulen (se bild nedan) i butiken där du önskar. Glömt inte spara och publicera!