Mer SEO till alla!

SEO kräver text och alltför många webbutiker har alldeles för lite text på sina sidor. För att text och design inte ska gå stick i stäv, finns nu ett andra textfält tillgängligt på kategorisidorna – Beskrivning 2 –  som hamnar längst ner under produkterna i webbutiken. Bättre SEO-möjligheter utan att tappa fokus på produkterna alltså!

Snygga till permalänkarna och städa bort onödiga tecken så att både Google och besökaren direkt förstår vad det handlar om. Nu finns det  möjlighet att ändra permalänkar i samtliga butiksstorlekar!