Fler möjligheter med ny funktionalitet

(Nedan nyheter gäller version 6)

Hantera återförsäljare och privatkunder i samma butik. Genom funktionen krav på inloggning kan du begränsa besökare från att se priser eller produkter och på så sätt stänga ute kunder som inte är återförsäljare. Det finns två valmöjligheter förutom att inte kräva någon inloggning alls:

Kräv inloggning för att visa priser – När kunden loggar in ser de produkter och priser som är satta för deras kundgrupp. Om inget pris är satt till deras kundgrupp visas ordinarie priser. Om kunden inte är inloggad visas produkterna som vanligt i butiken, men utan priser.

Kräv inloggning för att handla – Kunden möts av en inloggningssida där de måste ansöka om kundlogin vid första tillfället, alternativt ange sitt namn och lösenord om de redan är godkända. Efter att kunden blivit godkänd kan de logga in och först då se både produkter och priser.

Tillbehöret kostar 395 kr/mån utan startavgift. Bindningstiden är 3 mån.

 

  • Nya möjligheter för egen design

Nu är det möjligt att lägga till CSS och JavaScript i våra befintliga teman. Sätt din egen designprägel på butiksdelen eller skapa en egen skräddarsydd design. Anpassa butikens funktioner så att de passar din butik eller koppla på ett sidmätningsverktyg. Större frihet helt enkelt. Naturligtvis finns våra designpaket kvar.