Workshop Emeet GBG: B2B e-handel för 150 miljarder

Vill du både ha kakan och äta den? Det är möjligt!

E-handeln till konsumenter i Sverige omsätter 77 miljarder kronor per år. E-handeln till företag, business to business, förutspås omsätta dubbelt så mycket, alltså över 150 miljarder inom några år!

Starweb bjuder in till en workshop på Emeet i Göteborg den 12 september kring hur ehandlare kan öka mängden företagskunder och ta del av denna enorma kaka. Att verka inom både B2C och B2B, till rätt målgrupp med rätt funktionalitet och presentation, innebär att ehandlare faktiskt både kan ha kvar och samtidigt äta kakan. Hur ofta händer det?

 

I USA har B2B e-handel redan gått om e-handel till konsumenter, det hände redan år 2013! B2B kunderna handlade dessutom både fler produkter, beställde större volymer och gjorde fler upprepade köp. Enbart fördelar alltså. Forrester, företaget som gjorde undersökningen ovan, har myntat ett nytt uttryck ”företagskonsumenter”. Företag vill nämligen konsumera på precis samma sätt som oss konsumenter, men så mycket mer. Över hälften av företagskonsumenterna använder en surfplatta för att fatta köpbeslut.

De ehandlare som väljer att inte digitalisera sina affärer – oavsett bransch – kommer tveklöst att tappa omfattande intäkter och slutligen ligga så långt efter att det är svårt att komma ifatt igen. Det är nu det verkligen går att ta marknadsandelar.

Med en e-handelsplattform anpassad för dagens krav på B2B e-handel kan man möta såväl konsumenter som företagskonsumenter på lika villkor. Allt måste dessutom presenteras på ett snyggt sätt beroende på vem som är inloggad.

 

Starweb rekommenderar

  • Presentera volymprodukter explicit för företag som paketprodukter, d-pack alternativt stafflat pris
  • Nischa marknadsföringen till företag genom SEO och Google Ads för produkterna ovan
  • Kontakta era befintliga företagskunder för att se hur ni kan öka era affärer tillsammans
  • Automatisera orderflödena för minimal administration, snabbare hantering. Ge möjlighet att välja leveransadress

Varför företag ännu inte har lyckats införa en professionell B2B e-handelslösning

  • För komplext. Vår produkt och affärsmodell är ”unik”
  • För lång tid, ofta 9+ mån, och all personal måste involveras
  • För kostsamt

Idag finns det riktigt bra lösningar på alla dessa utmaningar och det behöver inte alls vara så svårt eller kostsamt som man lätt kan tro. Snart är det år 2020, nog vore det väl synd att fortsätta med mejl och fax och en fallande B2B försäljning även nästa år?

 

Se hur Wohnzimmer har vuxit från en mindre till en medelstor aktör genom Starwebs e-handelslösning.

 

Upplev skillnaden i en demo