Stöd för Visma.net EPR affärssystem

Nu lanserar Sharespine stöd för det kraftfulla affärssystemet Visma.net ERP till Starweb e-handel. Det innebär att även medelstora och större bolag snabbt och kostnadseffektivt kan aktivera en standardiserad integration till ett avancerat affärssystem.

Många medelstora och större bolag har komplexa affärssystem som saknar standardiserade integrationer. Därför blir det oftast integrationerna kostsamma och tidskrävande, alternativt utvecklar man endast ett fåtal funktioner för att minimera antalet konsulttimmar samt underhåll.

Enligt Sharespine ska det endast ta ett par veckor att komma igång! Kostnaderna varierar beroende på det antal produkter och ordrar som sin e-handel nyttjar. Visma.net erbjuder ekonomihantering, logistik samt rapport- och analysverktyg i ett kraftfullt affärssystem i molnet för medelstora och större bolag.

Visma