Vad är produktmarknadsföring?

Produktmarknadsföring är något som låter väldigt enkelt, men sanningen är att metoden innefattar många olika typer av genomföranden och processer. I ordet ”produktmarknadsföring” menar man allt från den marknadsanalys som genomförs till leveransen av produkten till kunden, såväl som feedbacken och responsen. Här ligger fokus på att försöka hitta rätt marknad för den produkt som man säljer och genom detta få en så bra kundrespons som möjligt. Det, i sin tur, innebär både marknadsföring såväl som försäljning till till befintliga och potentiella köpare.

Produktmarknadsföring i praktiken

Som företagare faller det sig naturligt att vilja sälja sin produkt till så många som möjligt och för att lyckas med detta gäller det att välja en bra marknadsföringsstrategi. I produktmarknadsföring finns det ett flertal olika aktiviteter och steg som är inblandade enligt experten Jorge Castro.

  • Analys av marknaden
  • Identifiera efterfrågan
  • Utveckla och utforma produkten
  • Prissättning
  • Kommunikation och reklam
  • Distribution och försäljning
  • Granskning, respons och återkoppling

Fördelar med denna typ av marknadsföring

Det finns många fördelar med att använda sig av produktmarknadsföring för de verksamheter och företag som utvecklar och utformar just produkter. Till att börja med är en produkt ett materiellt ting, vilket innebär att de kan både röras och kännas. Det gör i sin tur att marknadsföringsprocessen blir lite enklare då kunden kan både se och känna på varan i frågan. Detta är något som inte går för de verksamheter som säljer tjänster och därför passar marknadsföringsmetoden inte lika bra för alla företag.

Andra fördelar som vi kan se med produktmarknadsföring är att det gör det möjligt för ditt företag att få ett värde. Med hjälp av din produkt kan du se till att uppfylla de krav och önskemål som kunden har, men du kan också vidare-försälja den till en tredje part och på så sätt främja ditt företag. Här är det din produkt som kommer att nå köparen och inte tvärtom. Med hjälp av olika distributionskanaler kan du enkelt transportera varorna från en plats till en annan.

PS, undvik alltid denna typ av marknadsföring: