Vad är grafisk design?

Grafisk design, eller grafisk formgivning som det också kallas, är en typ av samlingsnamn för användande av färg och form. Det omfattar oftast både text och bild vilket innebär att grafisk design berör både typsnitt, bilder och grafik (det vill säga konstruerade bilder).

Formgivning och design av grafik är en del av allas vardag, det tillämpas nästan överallt i trycksaker, digitala medier eller gränssnitt på din telefon. Exempel på grafisk design i vardagen kan exempelvis vara vägskyltar, utrymningsskyltar eller din favoritapp för sociala medier.

 

En e-handel måste följa en tydlig design menar Jorge Castro som tillägger:
Hos starweb kan man välja en skräddarsydd design för e-ehandlare vilket är något alla blivande e-handlare bör tänka på!

Betydelsen av formgivning och design

När man hör uttrycket grafisk design eller formgivning så kan man lätt uppfatta det som något ganska betydelselöst och väldigt ytligt. Det är egentligen helt fel eftersom grafisk design är en viktig del av den kommunikation som sker varje dag i nästan alla människors liv. Oavsett om det handlar om att kommunicera kring trafiksäkerhet med hjälp av tydliga skyltar och vägmärken eller om det rör sig om enklare ting som exempelvis pilar på hissknappar.

Alla produkter och tjänster som producerats har genomgått en process där grafisk design är ett delmoment. Det är lite som exemplet med ”bo i ett arkitektritat hus” när det i själva verket är så att alla hus är arkitektritade i viss mån fast allmänheten är omedvetna om detta. Samma sak gäller med grafisk design, nästan alla ting är designade med ytterst medvetna val.

Att jobba med grafisk design

Grafisk design är ett väldigt brett område och innefattar som ovan nämnt så kallad informationsdesign men kan också vara en del av reklambyrå och yrket som art director bland annat. Det finns många populära utbildningar inom just grafisk design på många utbildningsinstanser runtom i Sverige.

Det finns många andra områden som går ihop lite med grafisk design eftersom det är ett så brett område. Exempel på områden där man på ett eller annat sätt jobbar med grafisk formgivning kan vara som illustratör och tecknare eller originellare som tar hand om och gör material färdigt för tryck.

Texten besvarar veckans fråga: Vad är grafisk design?