Vad är CTA?

Vad kommer härnäst?
Människan är i grunden en framåtsträvande varelse. Hen är den enda levande varelse som kan föreställa sig sin egen och andras framtid. Det här har skapat både fantastiska möjligheter och destruktiva begränsningar.

Förmågan att alltid tänka ett steg framåt är en biologisk drift i oss som genom historiens gång hjälpt till att föra generna vidare. Det här har i praktiken inneburit en fråga om överlevnad. Tiderna förändras men den framåtsträvande människan lever kvar än idag.

”En bra CTA ökar konverteringen hos e-handlare”. Visste du att STARWEBS plattform innehåller moduler för att skapa snygga CTA knappar som konverterar?

Något kommer väl att hända?

CTA är en engelsk förkortning som står för Call To Action. Det handlar i grova drag om att avsändare i en text eller budskap tydligt ska visa vad mottagaren kan göra härnäst för att gå vidare i processen. Människan är trots allt en framtidsorienterad person och det spelar ingen större roll om denna ligger fem minuter eller fem år in i framtiden.

En CTA kan med fördel placeras efter att en rubrik, ingress och brödtext kritats ner. I en kortare kontext, exempelvis via en banner på sociala medier kan CTA komma redan efter rubriken alternativt underrubriken. Det handlar i grova drag om att förklara vad nästa steg är. CTA kan med fördel användas som ett sista steg i den effektiva AIDA-modellen. Denna följer fyra steg där de tre övriga står för Attention, Interest och Desire. Det är en effektiv väg att gå inom egentligen alla former av marknadsföring eller content produktion.

Array

 

Vad innebär det för mig?

Den angivna frågan är vanligt förekommande och någonting som mottagaren vill ha ett bra svar på. En väl utformad CTA kan vara svaret på just densamma. delas inte en tydlig CTA ut tenderar mottagaren inte heller att göra någonting mer.

Därför är en uppmaning av stor vikt oavsett om det gäller att besöka en hemsida, prenumerera på ett nyhetsbrev eller skicka in ett tävlingsbidrag.
Ge med andra ord läsaren en anledning till att gå vidare och få svaret på vad som kommer härnäst.