Träffa Henrik på NFC Club Eget frukost i Malmö

Nyföretagarcentrum i Malmö har den 15 april kl 8-9.30 Club Eget frukost.

Henrik kommer att vara där tillsammans med Oscar från Jajja Communications och prata om hur du skapar trafik till din e-handel och hur du konverterar besökare till betalande kunder. Läs mer om eventet här.

Anmälan senast den 13 april.