Vad är sökord?

SEO-texter innehåller flera viktiga element, sökord är ett av dem. Den här artikeln ger en introduktion till hur de specifika orden kan hjälpa dig framåt i SEO-arbetet.

Starweb har ett team av SEO specialister som kan hjälpa dig med att skriva texter, göra sökordsanalyser samt jobba med onpage och offpage. Läs mer under avsnittet: Vad kostar SEO?

 

Nu till frågan…

Vad är ett sökord?

Sökord kallas även nyckelord och är det ämne ditt inlägg eller din sida handlar om. Genom dessa ord matchar sökmotorerna potentiella besökare med just din webbplats, men då gäller det att innehållet bedöms som relevant av både dem och besökarna.

När besökaren har sökt på ordet ”skriva bra seo texter” vill hen få information om just detta specifika ämne, inte om hur man skriver en dikt. Om du har ett inlägg om ämnet – och där ”skriva bra seo texter” förekommer frekvent – ger du sökmotorerna en tydlig signal om relevans.

 

Hur hittar man bra ord?

Det häftiga med sökord är att de bygger på mänskligt beteende. År efter år av sökningar via exempelvis Google har gjort att sökmotor-bolagen har statistik över vad människor söker efter på nätet.

Du kan enkelt få tillgång till statistiken via gratistjänster som Google Ads planeraren (Keyword planner) eller Ahrefs Free keyword generator. Verktygen är pedagogiskt uppbyggda. Skriv in ett ord du vill få fram data för och få en lista med förslag på ord.

Bredvid varje ord finns antalet sökningar listade, vanligen kan du se hur många som söker på det specifika ordet månadsvis. Du kan även se hur tuff konkurrensen är för det specifika ordet.

Array

Vad är ett bra sökord?

Ett bra sökord är ett relevant sökord. Förutom relevans bör du också förvissa dig om att du väljer ord med olika konkurrensgrader. Det är lättare att få höga placeringar med ett ord som har låg konkurrens än med ett som har hög konkurrens.

Inom SEO pratar man om så kallade long tails. Det här är sökord som inkluderar flera ord, såsom ”skriva bra seo texter”. Long tails ger mer exakta matchningar och har oftast lägre konkurrens än ”skriva” eller ”seo”, eftersom de är mer svår-använda.

Om du vill klättra snabbt bör du använda dig av long tails. Känner du till begreppet long tail?