Snart dags för nya e-handelsregler

Den 13 juni uppdateras konsumentköplagen och distans- och hemförsäljningslagen och de förslagen ska gälla i alla EU-länder.

Det innebär bl.a. ökade krav på e-handlare att ge rätt information innan köpet. Det ska tydligt framgå hur och när man gör en beställning som innebär ett betalningsansvar.

Om inte näringsidkaren informerar om kostnader för leverans och porto eller andra tillkommande kostnader, är konsumenten enligt den nya lagen inte skyldig att betala sådana kostnader.

Läs mer om den nya e-handelslagen.