Skydda butikens uppgifter med SSL

Genom att använda ett SSL-certifikat i din butiksdel ökar du förtroendet för din webbutik, både för dina besökare och Google. En unik, krypterad kanal för privat kommunikation skapas på det annars offentliga internet. Med SSL skyddas all data under överföring mellan din webbutik och dina besökare. Dina besökares surfvanor och kunduppgifter, såsom adressuppgifter och lösenord skyddas i din webbutik från hackers.

SSL är även ett krav för Google Shopping som kräver att informationen i din kassa skickas över en krypterad anslutning. Dessutom föredrar Google sajter med SSL, vilket gör att du kan rankas högre på Google! Läs mer om SSL i vårt senaste nyhetsbrev.