Ny konsumentköplag – Det här gäller för dig som e-handlare

Regeringen vill förbättra konsumenters skydd och har därför föreslagit en modernisering av konsumenträtten som gäller vid köp av varor, och när man avtalar om digitalt innehåll samt digitala tjänster.

En ny lag kommer att ersätta konsumentköplagen från 1990. Den nya lagen kommer att kallas konsumentköplagen och kommer att innehålla regler för både köp och leveransarrangemang av varor, digitalt innehåll och digitala tjänster. Lagens bestämmelser ska vara bindande till förmån för konsumenterna.

 

Varför har regeringen tagit fram denna lag?

Alla människor är vanliga konsumenter som köper och använder olika varor och tjänster. Våra konsumtionsvanor förändras över tid och E-handel och gränsöverskridande handel blir mer och mer populära. Regeringen har tagit fram en ny konsumentköplag som ska anpassa dessa regler till denna utveckling och stärka konsumentskyddet.

 

Nya konsumentköplagens förändringar:

Den nya lagen kommer att reglera vad som gäller för leverans av varor och digitalt innehåll samt vid försenad leverans eller betalning.

  • Lagen ska även ange vad som innebär ett fel i en produkt eller digitalt innehåll, vem som tar ansvar för defekten och vilka rättigheter konsumenter har för att få de tillrättat.
  • För att stärka konsumentskyddet och förbättra varornas hållbarhet föreslår regeringen att alla fel som uppstår inom två år efter köp av en vara/digital tjänst/digitalt innehåll som utgångspunkt ska betraktas som defekter som näringsidkaren ansvarar för. Man förlänger alltså konsumentskyddet från dagens 6 månader.
  • Regeringen föreslår också att det införs några särskilda regler för konsumentköp av levande djur. Syftet är att skapa ett mer lämpligt arrangemang för handlare och konsumenter och att bidra till djurens goda intressen.
  • Tydligare krav när information utlämnas gällande kompabilitet och driftskompabilitet
  • Konsumenter har rätt att annullera ett köp när felet anses vara allvarligt och om säljaren inte kan bevisa att felet är av mildare karaktär.
  • När en garanti lämnas får konsumenten vända sig till den som givit garantin, är det tillverkaren som är garantigivare har konsumenten rätt att kräva omleverans eller avhjälpande av tillverkaren.
  • Konsumenter har rätt att välja mellan reparation och omleverans. Näringsidkaren är skyldig att rätta till felet eller endast göra en ny leverans om möjligt och göra detta utan att det kostar handlaren orättvist mycket.
  • Digitalt innehåll/tjänster kan också erbjudas i utbyte mot konsumenternas personuppgifter och skall då räknas som konsumentköp. Om det inte handlar om att näringsidkaren behöver personuppgifter för rättsliga krav eller för att erbjuda innehållet/tjänsten.

 

Lagen ställer även krav på leverantörer

Lagen ställer även krav på att leverantörer av digitalt innehåll tvingar fram uppdateringar under en viss tid efter köpet. Gäller både fristående innehåll och innehåll inbäddat i fysiskt innehåll, till exempel mobiltelefonoperativsystem.

I propositionens förslag genomförs EU:s direktiv på att sälja varor och tillhandahålla digitalt innehåll och tjänster. Lagändringarna gäller från och med 1 maj 2022.

För dig som vill läsa mer:

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2022/01/prop.-20212285/