Information angående helgens driftproblem (version 5)

Under fredagen och lördagen upplevde en del av våra kunder i version 5 driftstörningar som inträffade på en av våra servrar. Problemet upptäcktes 07.30 på fredagen och teknikerna arbetade uteslutande under dygnet med att åtgärda problematiken. I lördags 05.00 var 80% av de drabbade åter i drift och 10.00 var samtliga berörda butiker åter i drift. 13.35 fungerade e-posthanteringen och söndag 10.00 fungerade även webmail.
Nu fortsätter arbetet med att stabilisera servermiljön för att garantera en fortsatt problemfri drift. Vi kommer under året att ytterligare säkra miljön genom ett byte av driftleverantör.  Kunder med version 6 driftas framgångsrikt i Amazon Cloud (AWS).

 

Vi förstår att en driftstörning av denna karaktär har stor inverkan på våra kunders verksamhet, varför det har varit och fortfarande är högsta prioritet på en stabil drift. Information om driftstörningen har löpande kommunicerats på startsidan för Starweb.se  och även under driftinformation. Vi kommer under dagen att kontakta berörda parter via e-mail.

 

Vid frågor eller funderingar som kvarstår vänligen kontakta Support på support@starweb.se 040- 60 20 900 alternativt på chatt via vår hemsida www.starweb.se.