Förbättring vad gäller prisagenter och Google shopping

Nu går det att välja vilka produkter som ska visas hos de olika prisagenterna och Google shopping. Välj alla produkter, specifika produkter eller specifika kategorier. Om en produkt tillhör flera kategorier räknas den första som huvudkategori. Inställningarna görs i Prisagenter under Inställningar i admin.