Fler uppdateringar i webbutiken

Nu finns det ännu fler möjligheter i din webbutik. Vad sägs t.ex. om att förenkla vardagen med ett automatiserat orderflöde? Nu är det möjligt med en integration mellan Starweb och Ongoing (WMS).

  • Ongoing Warehouse Management System (WMS)
    Med ett lagersystem och ett TA-system kopplat till Starweb e-handel blir hela orderflödet automatiserat från pack och plock till utskrift av transportetiketter, upphämtning av transportör och paketavisering via SMS eller mejl.  Ongoing Warehouse används som lagersystem av 130 tredjepartslogistik företag (3PL) i Norden. För dig som använder 3PL.
  • Platsompekning
    Vilken domän vill du dina besökare ska hamna på? Nu går det både att välja om besökaren ska slussas vidare till annan domän (samtliga butiksstorlekar) och vilket språk, land och valuta besökaren ska mötas av. För dig som jobbar med flera domäner eller i flera länder.
  • Förbättrat unikt orderfält
    För att inte missa viktig information vid ordertillfället, går det numera att göra unika orderfält obligatoriska för kunden. T.ex. orderfält som används när kund önskar unik text vid tryck eller specifik längd/höjd av en produkt.