Vad är en canonical?

Att lägga in en canonical-tagg i HTML-koden är en metod som används till att berätta för sökmotorerna att en viss URL tillhör en viss huvudsida. Med hjälp av denna tagg går det att undvika problem som uppstått på grund av så kallat duplicerat innehåll, som då förekommer på flera URL:er. Taggen används för att beskriva vilken version av URL:en som sökmotorerna ska visa i sina sökresultat.

Canonical har funnits sedan 2009, och skapades av Microsoft, Google och Yahoo som gick samman för ändamålet. Deras målsättning var att hemside-ägare inte skulle behöva ha problem med duplicerat innehåll utan kunna lösa detta problem på ett enkelt och snabbt sätt.

Canonical blir på svenska kanonisk. Man kan enkelt förklara det att om sajt A skriver skriver om ehandelsplattform samtidigt som sajt B och sajt C gör det så kan det uppstå ett problem. Det man då gör är att ställa in en kanonisk bestämmelse på sajt B och C som i koden talar om för Google att samtliga sidor tillhör modersidan A, kort förklarat svarar SEO experten Jorge Castro

Exempel:

Array

 

Varför behövs en kanonisk sida?

Sökmotorernas ”spindlar” besöker ett mycket stort antal hemsidor varje dag och många av dessa webbplatser har nära på identiskt innehåll. Detta kan ge problem vad gäller sökmotoroptimering. Om en spindel går igenom mycket innehåll som är dubbletter kan den missa viktigt unikt innehåll.

När mycket duplicerat innehåll hittas av sökmotorn kan det minska din hemsidas möjlighet att ranka väl i sökresultaten. Skulle det ändå bli så att din webbplats lyckas att hamna bland de bästa resultaten, så kan det bli fel URL som sökmotorn anser är ”originalet”. Genom att använda dig av canonical kan du själv kontrollera innehållet. Google gillar inte innehåll som är duplicerat, då sökmotorn inte vet vilken version av sidan som de ska indexera, eller ranka i olika sökningar

Rätt logiskt eller hur?

 

Bästa praxis för canonical

För att undvika att det skapas dubletter av dina hemsidor, sätt gärna en canonical-tagg i mallen till din hemsida. Då har du skapat en säkerhet inför framtida problem. Dålig kod kan också göra så att en hemsida skapar olika canonical-taggar i olika versioner av din webbplats URL:er. Gå därför igenom dina URL:er ordentligt, detta gäller särskilt om din hemsida drivs av ett CMS (content management system).