Ändring i mejl från butiken

Nyligen har ett antal stora e-postleverantörer bland annat Yahoo genomfört en policyändring som innebär att de inte längre tillåter, utan istället spamklassar, mejl som använder en annan avsändare än den som matchar den utgående servern.

För att säkerställa att meddelanden via e-post som kommer från webbutiken inte ska fastna i spamfilter har vi ändrat så att samtliga mejl från butiken numera alltid kommer från noreply@[din-butik.se]. När mejlen besvaras ändras svarsadressen i mejlet till kundens mejladress.

Om man vill se kundnamnet i mejlet går det att lägga till en platshållare i ämnesraden. Det görs via Admin -> Inställningar -> E-post till butik/kund -> Lägg till platshållaren [[customerDisplayName]]i fältet ”Ämne”. T.ex. En beställning har gjorts via webbutiken! Kund: [[customerDisplayName]]

Om man använder Gmails Conversation view, innebär det att mejlen klumpas samman till ett enda och ämnesraden är densamma. Det finns lösningar på detta med en enkel inställning. (http://gmailblog.blogspot.se/2010/09/turn-off-gmails-conversation-view.html).