Säg farväl till kundgrupper och välkommen till prislistor och kundtaggar!

Just nu utvecklas ny och spännande funktionalitet som kommer att skapa fantastiskt många möjligheter när det kommer till prissättning och för vem produkter ska visas för. I ett första steg introducerar vi nu prislistor och kundtaggar.

  • I webbutikens huvudprislista hamnar alla produkter som standard i status: Visa för alla. Med tillbehöret Återförsäljare går det, precis som tidigare, att skapa flera olika prislistor. Varje kund kopplas till en specifik prislista för sina priser och sitt sortiment.
  • Synlighet av produkter och kategorier kommer alltså framöver att styras med hjälp av prislistor. Kundtaggar, har liksom produkttaggar, filtrering och segmentering som sin enda uppgift. Tagga kunderna precis som tidigare och filtrera fram rätt kunder för anpassade utskick och erbjudanden.