RSS

December 2015

webbutik hos Starweb

Hej Smörjbutiken!

Stefan Eklund berättar om Smörjbutiken.se e-handelsresa som började med en digital katalog 2013. Vad säljer ni i er e-handel? Smörjbutiken.se startade med att sälja smörjfett under eget varumärke till olika entreprenadbranscher såsom skog, jord och mark. Idag är vi en [...]

Ändring i mejl från butiken

Nyligen har ett antal stora e-postleverantörer bland annat Yahoo genomfört en policyändring som innebär att de inte längre tillåter, utan istället spamklassar, mejl som använder en annan avsändare än den som matchar den utgående servern. För att säkerställa att meddelanden [...]

Starweb fakturahantering

Starweb fakturahantering

Starweb fakturahantering är så mycket mer än utskrift av en faktura. Det är en automatiserad process som hanterar alla tillhörande orderdokument utan merarbete. Allt från orderbekräftelser till kreditfakturor. Skapa egen faktura och kvitto utifrån order Kreditera eller delkreditera faktura utifrån order [...]

När såg du över dina betalsätt senast?

Allt är föränderligt och det är lätt att man blir hemmablind. Kanske har verksamheten förändrats och kunderna har blivit både företagskunder och privatkunder från flera länder sen webbutiken såg dagens ljus. Erbjuder webbutiken lämpliga betalsätt till alla kunder? Vilken är [...]

E-handel hos Starweb

Hej White One!

Tre av tio har e-handlat kosmetika de senaste tre månaderna. Vi passar på att fråga Niclas från White One hur det går för dem. Vad säljer ni i er e-handel? Vi erbjuder produkter som på ett eller annat sätt förbättrar [...]